CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

CHÚA NHẬT LỄ LÁLỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM B (CN 29/03/2015) 
(Mc 14,1-15;47)

Chủ tế (Tùy nghi): Anh chị em thân mến! Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay tung hô Chúa Ki-tô khải hoàn vào thành Giê ru sa lem, đồng thời mời gọi chúng ta tiến bước theo Người trên con đường thập giá. Trong tâm tình thờ lạy, ngợi khen và tín thác, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin sau đây:

1.   Thiên Chúa đã biểu dương sức mạnh qua sự vâng phục và tự hạ mình của Đức Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết làm sáng danh Cha bằng thái độ mau mắn chu toàn thánh ý của Người, và khiêm tốn phục vụ tha nhân.

            Chúng con nguyện xin Cha!

2.   Người Do-thái tung hô Đức Giê-su là Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho nhiều người, nhiều quốc gia trên thế giới được ơn nhận biết và qui phục vương quyền của Thiên Chúa, luôn hướng về Người như lẽ sống và cùng đích của cuộc đời.

            Chúng con nguyện xin Cha!

3.   Cuộc vượt qua của Chúa Ki-tô đem lại ơn giải thoát cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, thiên tai hay bất công xã hội ở khắp nơi, tìm được niềm an ủi nơi cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giê-su, luôn sống trong hy vọng và bình an đích thực.

 Chúng con nguyện xin Cha!

4.   Trong tuần lễ cử hành Tam Nhật Thánh của Giáo Xứ, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho các giáo dân biết dọn tâm hồn để suy ngẫm Lời Chúa, hướng đức tin về cuộc khổ nạn của Đức Giê-su và biết thực thi lòng bác ái với mọi người xung quanh.

Chúng con nguyện xin Cha!


Chủ tế (Tùy nghi): Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, cuộc vượt qua của Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa đã đổ tràn hồng ân cứu độ cho nhân loại. Xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con luôn vững bước theo Người trên con đường thập giá, để xứng đáng chia sẻ vinh quang phục sinh cùng với Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: