CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Đức Mẹ được thiên sứ truyền tin, Bổn mạng Cộng Đoàn Xóm Giáo 5 GX.ĐMHCG.SG và Ca Đoàn

Thánh lễ đồng tế Mừng Đức Mẹ được thiên sứ truyền tin, Bổn mạng Cộng Đoàn Xóm Giáo 5 GX.ĐMHCG.SG và Ca Đoàn Xóm lúc 18 giờ 30 Thứ Hai 25.3.2019 tại Nhà Nguyện.
Chủ tế, giảng lễ: Cha Bề Trên Chánh Xứ Tôma Trần Quốc Hùng CSsR.
Sau Thánh lễ là Tiệc mừng trong yêu thương với văn nghệ bỏ túi.
Post: CTM 18 giờ 10 Thứ Ba 26.3.2019
Album ảnh: Nhiếp ảnh gia Tăng Quang Trọng.