CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Diếp về với Chúa (Xóm 5 GX.ĐMHCG.SG)

15 giờ ngày 20.02.2018: Tẫn liệm.
Chủ sự: Linh mục Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc CSsR, Đặc Trách Xóm Giáo 5 - GX.ĐMHCG.SG.
Hiệp thông tham dự: Dân Chúa Xóm 5 và tang quyến.