CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

CHIA VUI hay CHUNG VUI ( G.B Nguyễn Văn Viện)


    
     Quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta đang vào mùa xuân. Mùa xuân là thời gian đem niềm vui đến khắp nơi với mọi người. Đến khắp nơi vì đâu đâu cũng có hoa nở.Với mọi người vì ai nấy đều thêm một tuổi.Vui nhất là các bậc Trưởng Thượng, không chỉ anh em con cháu vui và còn có các bạn bè bằng hữu vui.
     Từ đó những cuộc liên hoan được tổ chức. Gần thì đến tham dự, xa thì lại nhờ e-mail, thư, thiệp. Trong tinh thần Mừng Thọ, mọi người như một, ai cũng cầu chúc mạnh khỏe, sống lâu.
      Như  vậy là chúng ta CHUNG VUI. Nhưng đó đây vẫn nói và viết CHIA VUI. Nên chăng ngữ cảnh phù hợp nhất là CHUNG VUI.Vì CHIA và CHUNG có hai nghĩa khác nhau nên sử dụng trong những dịp khác nhau.
                                                          G.B Nguyễn Văn Viện

Không có nhận xét nào: