CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2019

Xóm 4 và 5 GX.ĐMHCG.SG gói 300 bánh chưng cho người nghèo Tây Nguyên

Sáng Thứ Hai 28.01.2019 tại Nguyện Đường Xóm 4, Cộng Đoàn 2 Xóm 4 và 5, theo gợi ý của Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc, đã qui tụ để gói 300 bánh chưng cho chương trình thăm người nghèo tại Tây Nguyên trong chuyến đi bắt đầu từ sáng Thứ Ba 29.01.2019 do Ngài tổ chức. Chiều tối nay, lò sẽ nổi lửa, canh thức từ đêm đến sáng. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp chúc lành cho công việc tốt đẹp này.