CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Rửa tội - Thêm sức Giuse Phan Hoàng Vũ 30.5.201631.5.2016

Tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Truyền Tin thuộc Giáo Xứ ĐMHCG SG, Cha Đặc Trách Tô-ma A-qui-nô Phạm Phú Lộc đã ban Bí tích rửa tội và thêm sức cho Anh Giuse Phan Hoàng Vũ ngày 30.5.2016. Hiện diện có người đỡ đầu, vợ con cùng cộng đoàn phụng vụ thường xuyên tham dự Thánh lễ tại Nhà Nguyện này.

Hình ảnh minh họa


Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016