CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

BÀI PHÁT BIỂU CHÚC MỪNG CHA TÂN CHÁNH XỨ GX.ĐMHCG
                                         BÀI PHÁT BIỂU                                                  CHÚC MỪNG CHA TÂN  BỀ TRÊN CHÁNH XỨ GX.ĐMHCG.SG

Kính thưa Đức Tổng Giám Mục
Kính thưa Cha Bề Trên Giám Tỉnh
Quí Cha trong Giáo Hạt Tân Định
Quí Cha trong Tu Viện và Giáo Xứ

Hôm nay, ngày 26/4/2015, Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Ban Thường Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, các Đoàn Thể và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn, chúng con rất vui mừng được đón chào Đức Tổng Giám Mục, Chủ chăn Tổng Giáo Phận Sài gòn, Cha Bề Trên Giám Tỉnh, Quí Cha trong Giáo Hạt tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã hợp ý với Đức Tổng Giám Mục truyền giao sứ mệnh mới sang cho Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, nguyên Bề Trên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu. Chúng con xin trân trọng chào kính Đức Tổng Giám Mục và Quí Cha.
Kính thưa Cha Giuse
Trong hành trình theo Thánh Tổ Phụ Anphong và vâng lời Bề Trên, Cha đã về nhậm chức Tu Viện Trưởng Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn từ tháng 4/2011, kể từ ngày ấy trên các văn kiện của Giáo Xứ đã mang niên hiệu Linh Mục Giuse Hồ Đắc Tâm, Bề Trên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn.
Bốn năm qua trong sứ vụ mục tử tại Giáo Xứ, nay Cha lại từ giã chúng con để đi nhận sứ mệnh mới, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn và quí tín hữu xa gần trong ngoài Giáo Xứ đang hiện diện lòng tràn ngập kính yêu và lưu luyến Cha Giuse nguyên Bề Trên Chánh Xứ. 48 tháng dĩ vãng Cha đã để lại cho chúng con biết bao dấu ấn đậm nét, kỷ niệm khó quên và lòng hăng say, tận tụy phục vụ Giáo Xứ của Cha. Không ai có thể quên, năm 2013 là Năm Thánh Giáo Xứ, liên tiếp trong Năm Thánh này, là kỷ niệm mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ, Thánh lễ Tạ ơn 80 năm Sinh Nhật Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn. Đặc biệt trong Năm Đại Thánh, Cha một lần nữa kêu mời mọi người sống định hướng truyền giáo với chương trình mỗi người kết thân và cầu cho một người chưa biết Chúa, cho dù từ nay chúng con sẽ ít được gặp Cha, nhưng càng xa lại càng nhớ.
Vì vậy, xin kính mời Cộng đoàn đứng lên,  cùng vỗ lên những tràng pháo tay thật kêu thật dài để chào kính Đức Tổng Giám Mục, Quí Cha đồng tế và biểu tỏ lòng biết ơn Cha Giuse nguyên Bề Trên Chánh Xứ và hân hoan chào mừng Cha Tô ma Trần Quốc Hùng, từ miền sông nước, La Mã Bến Tre, Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về nhận sứ vụ Bề Trên Chánh Xứ thân yêu của chúng ta.
Với lòng biết ơn của con thảo, chúng con xin trân trọng cảm ơn Đức Tổng Giáo Mục, dù bận trăm công nghìn việc, Đức Tổng đã đến đem niềm vui cho chúng con qua Thánh lễ Tạ ơn sáng nay và trao sứ vụ mới vào Cha Tô ma, Tân Bề Trên Chánh Xứ của chúng con.
Trong tâm tình mừng vui và hy vọng, chúng con nguyện xin Chúa, qua trung gian Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphong, xin Chúa gìn giữ hai Cha và ban tràn ngập ơn Thánh Thần trên hai Cha, với sứ vụ đã lãnh nhận, hai Cha sẽ hoàn thành để danh Chúa cả sáng, nước Chúa hiển trị.
Chúng con xin kính chào, cảm ơn Đức Tổng Giám Mục, Quí Cha. Kính xin Đức Tổng Giám Mục và Quí Cha nhớ đến Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con trong những giờ Thánh lễ và kinh nguyện hàng ngày.
Chúng tôi cũng xin kính chào và cảm ơn quí tín hữu đã hiệp dâng Thánh lễ sáng nay với chúng tôi.
Sau đây, trân trọng kính mời Đức Tổng nhận lẵng hoa, lòng cảm ơn, thảo kính, vâng phục của chúng con.
Chúng con cũng xin mời Cha Tân Bề Trên Chánh Xứ và Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ nhận lẵng hoa chào mừng và tri ân của chúng con.

                                                                                                     26/4/2015
                                                                                                 GX.ĐMHCG

Không có nhận xét nào: