CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C 31/07/2016 (Lc 12,13-21)
LỜI MỜI (Chủ tế):
Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là nơi nương tựa vững chắc cho chúng ta, vì Người luôn thành tín yêu thương. Vậy, chúng ta hãy khiêm tốn dâng lời cầu nguyện:

1/ Xin Cha soi sáng trong nỗ lực phụng vụ con người để Hội Thánh luôn làm tỏa lan ánh sáng Tin Mừng cho thế giới hôm nay.     

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Xin Cha giúp cho các quốc gia ý thức rằng của cải vật chất được ban nhằm xây dựng hạnh phúc cho toàn thế giới loài người, để họ biết quảng đại chia sẻ với nhau.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Xin Cha nâng đỡ các tín hữu đang gặp thử thách trong cuộc sống, để họ biết kết hợp những đau khổ hiện tại vào cuộc tử nạn của Chúa Ki-tô.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin Cha dạy chúng ta biết tương trợ lẫn nhau, để Cộng đoàn Giáo Xứ được ấm no và yên tâm phụng sự Cha cũng như phục vụ anh em mình.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con chân thành dâng lên Cha lời cầu nguyện, xin Cha thương chấp nhận, nhờ đó chúng con thêm lòng yêu mến Cha và quảng đại với mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: