CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN “A” MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ 18/06/2017VPGX trân trọng thông báo:

1/ Thứ Sáu tới đây 23/6/ 2017 Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa Linh mục. Đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài-gòn về việc đóng góp cho quỹ tương trợ Linh mục.
Trong tâm tình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chăm lo Quí Cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là Quí Cha đang nghỉ hưu tại Tổng Giáo Phận cũng như Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Giáo Xứ có đặt thùng quyên đóng góp quỹ tương trợ trọn ngày Thứ Bảy 17/6 và Chúa Nhật 18/6/2017.
Xin ông bà anh chị em quảng đại nâng đỡ Quí Linh mục già cả đau yếu.

2/ Thứ Ba 20/6/ 2017, 18 giờ 00, trước Thánh lễ có 30 phút học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình” của  Đức Thánh Cha Phanxicô do Quí Linh mục Trung Tâm Mục Vụ hướng dẫn.

3/ Thứ Sáu 23/6/2017, 18 giờ 00 Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Lễ Trọng, bổn mạng Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ.

4/ Nhân Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6/2017)
Bổn mạng Cộng đoàn Giáo xứ
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hội Curia Đức Mẹ
Ca đoàn ngày thường
Nhà sách Đức Mẹ
Hiệp cùng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Chương Trình Tam Nhật Mừng Lễ như sau:
a/ Thứ Bảy ngày 24/6/2017 Khai mạc Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
16 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
16 giờ 30: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích.
b/ Thứ Hai ngày 26/6/2017
9 giờ 00: Gặp gỡ giữa các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong miền.
10 giờ 45: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ đồng tế trọng thể. 
17 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
Chủ sự: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.
c/ Thứ Ba ngày 27/6/2017 Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
17 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ
17 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa.
Kính mời Cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ hành hương, và Thánh lễ trong tuần Tam nhật mừng lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.


   VPGX

Không có nhận xét nào: