CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I – KHÓA 33
TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I 

KHÓA 33

ô
1/ Lớp Nhạc Lý – Ký Xướng Âm Căn Bản  
(6 buổi, chuẩn bị cho ngày thi tuyển Ca Trưởng cấp I).
-         Khai Giảng :  Thứ Ba 26.6.2018
-         Kết thúc : Thứ Ba 31.7.2018
-         Thời gian học : Từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 các ngày Thứ Ba.
-         Đăng ký : Học viên đăng ký học vào ngày khai giảng, tại Phòng 1 – Lầu 3 – Khu Hiệp Nhất A (cạnh Nhà Sách Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau Nhà Thờ).
 2/  Lớp Đào Tạo Ca Trưởng Cấp I
-         Thi tuyển : 17 giờ 00 Thứ Ba 7.8.2018 tại Phòng 1 – Lầu 3 – Khu Hiệp Nhất A.
-         Khai giảng : 17 giờ 00 Thứ Ba 14.8.2018.
-         Giờ học :  Từ 17 giờ 00 -  20 giờ 30 Thứ Ba hằng tuần .

       *Không nhận thí sinh chưa biết nhạc lý, xướng âm và không thể theo hết các môn học trong chương trình 2 năm.

-         Thời gian  nộp đơn : Từ 01.5.2018  đến  07.8.2018.
-         Nơi nhận :  Phòng Bảo vệ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (cổng chính)  38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TP.HCM.
-         Mỗi thí sinh nộp: 2 ảnh 3 x 4.

 *Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Nữ tu Elisabeth Trần Mến. ĐTDĐ: 0934766270 – 01649721700

 * Báo CG&DT sẽ đăng 2 kỳ: Kỳ 1 tháng 5 và kỳ 1 tháng 6.2018
 * Hướng dẫn Lớp Nhạc Lý - Ký Xướng Âm Căn Bản: 
                 GIOAKIM PHẠM VĂN LƯỢNG

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin - Bổn mạng Cộng đoàn Xóm Giáo 5


Thứ Hai 9.4.2018. Lễ Đức Mẹ được Thiên Sứ truyền tin. Lễ trọng. Bổn mạng Cộng đoàn Xóm Giáo 5 thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn.
Phần I: Thánh lễ đồng tế 10 Cha DCCT. .
Chủ tế, giảng lễ: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng.
Hiệp thông tham dự: Quí khách mời và Cộng đoàn Dân Chúa Xóm 5.
Trước khi Chủ tế ban phép lành kết thúc Thánh lễ, Trưởng Xóm báo cáo tình hình sinh hoạt một năm qua.
Kế tiếp ... công bố nhân sự mới Xóm 5.
Phần II: Tiệc mừng (10 bàn - mời xem Video bên FB:

https://www.facebook.com/pham.vanluong.568


Ảnh: Nhiếp ảnh gia Tăng Quang Trọng