CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

LƯU DANH THIÊN TUẾ hay DI SÚ VẠN NIÊNNguồn:  https://www.voatiengviet.com/


            Từ mấy ngày qua, bài báo đài cả nước cùng đưa tin vụ án ấu dâm tại Vũng Tàu. Từ Quốc Hội đến bộ Thương Binh Xã Hội và Luật sư liên hệ vụ án nhất tề phản đối, đề nghị phải xử lại cho đúng tội.

            Nếu ai theo dõi vụ án đã biết, một Cụ Ông 77 tuổi đời, 51 tuổi Đảng, theo hình trên mạng, đã nghênh ngang thách thức, mang hành trang 51 năm đe doạ để chạy tội. Ở vào tuổi được mừng thọ hằng năm, được ưu tiên nhiều thứ để sống thọ, sao lại thiếu suy nghĩ đến thế. Thật là con sâu làm rầu nồi canh của các cụ đang được mừng thọ.

            Trong cuộc sống của bất cứ một ai, bất kể thành phần nào, nếu không “Lưu danh Thiên Tuế” cũng đừng “Di Sú Vạn Niên” .

            Ca dao Việt Nam có câu :

“Trăm năm bia đá cũng mòn,
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Sài Gòn, 17/05/2018

   Nguyễn Văn Viện


Tuổi Tân Mùi - 1931

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Lễ Giỗ 100 ngày Cụ Matthia Trần Ngọc Thu

17.5.2018
17 giờ 00: Thánh lễ tại Phòng Hài Cốt GX.ĐMHCG.SG do Linh mục GB. Lê Thanh Hải CSsR chủ tế, giảng lễ.
Cộng đoàn Phụng Vụ: Tang quyến và khách mời.
Sau Thánh lễ có tiệc giỗ.
Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I – KHÓA 33
TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO CA TRƯỞNG CẤP I 

KHÓA 33

ô
1/ Lớp Nhạc Lý – Ký Xướng Âm Căn Bản  
(6 buổi, chuẩn bị cho ngày thi tuyển Ca Trưởng cấp I).
-         Khai Giảng :  Thứ Ba 26.6.2018
-         Kết thúc : Thứ Ba 31.7.2018
-         Thời gian học : Từ 18 giờ 00 đến 19 giờ 30 các ngày Thứ Ba.
-         Đăng ký : Học viên đăng ký học vào ngày khai giảng, tại Phòng 1 – Lầu 3 – Khu Hiệp Nhất A (cạnh Nhà Sách Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sau Nhà Thờ).
 2/  Lớp Đào Tạo Ca Trưởng Cấp I
-         Thi tuyển : 17 giờ 00 Thứ Ba 7.8.2018 tại Phòng 1 – Lầu 3 – Khu Hiệp Nhất A.
-         Khai giảng : 17 giờ 00 Thứ Ba 14.8.2018.
-         Giờ học :  Từ 17 giờ 00 -  20 giờ 30 Thứ Ba hằng tuần .

       *Không nhận thí sinh chưa biết nhạc lý, xướng âm và không thể theo hết các môn học trong chương trình 2 năm.

-         Thời gian  nộp đơn : Từ 01.5.2018  đến  07.8.2018.
-         Nơi nhận :  Phòng Bảo vệ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (cổng chính)  38 Kỳ Đồng – Phường 9 – Quận 3 – TP.HCM.
-         Mỗi thí sinh nộp: 2 ảnh 3 x 4.

 *Mọi thắc mắc xin liên hệ: 

Nữ tu Elisabeth Trần Mến. ĐTDĐ: 0934766270 – 01649721700

 * Báo CG&DT sẽ đăng 2 kỳ: Kỳ 1 tháng 5 và kỳ 1 tháng 6.2018
 * Hướng dẫn Lớp Nhạc Lý - Ký Xướng Âm Căn Bản: 
                 GIOAKIM PHẠM VĂN LƯỢNG