CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

ĐI HAY RA ĐI ?
Nếu quý vị đã nghe và đọc nhiều lần Tin Mừng Luca, đều nhớ câu cuối cùng : “Rồi Sứ thần từ biệt ra đi.” Như vậy là Sứ Thần không trở lại. Còn chúng ta, sau thánh lễ hằng ngày, chúng ta vẫn trở lại.
 Và tủ sách Thánh Thể đã phổ biến, những nghi hức trong thánh lễ. Nghi thức két thúc thánh lễ :
_ Tiếng Việt : “Lễ xong chúc anh chị em ĐI BÌNH AN” (trang 38)
_ Tiếng Pháp: “Allez dans la paix du Christ” (trang 39)
_ Tiếng Anh : “ Go in the peace of Christ” (trang 39)
_Latinus : “Ite, missa est” (trang 50)
Hiện nay có nhiều linh mục chủ tế đã biết kết thúc Nghi thức thánh lễ : “Chúc anh chị em RA ĐI bình an.” Đối vói người Việt Nam, RA ĐI có nghĩa là KHÔNG TRỞ LẠI, sang bên kia thế giới.
Xin mạo muội nêu ra đây, với ước mong có lời chúc kết lễ ĐÚNG NGHĨA với mọi người.
                                       Ngày 12/10/2017

                                  GB. Nguyễn Văn Viện