CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014

Nhỏ mà lớn, yếu mà mạnh"Hạt cải bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó." (Mt 13,32)


Lạy Chúa Giê-su, nhỏ mà lớn, yếu mà mạnh, quả thực mầu nhiệm Nước Trời mấy ai hiểu được. Ơn Chúa vẫn luôn lớn mãi trong con, thành toàn nơi con để ơn cứu độ của Chúa trên con được trọn vẹn. Xin giúp con trở nên hạt cải bé nhỏ mang mầm sống dồi dào giữa thế giới hôm nay, giữa môi trường con sống để mọi người nhìn thấy ơn cứu độ của Ngài mà tin Ngài là Chúa muôn loài. Amen.

Chúa là kho báu đời con


"Nước Trời giống như kho báu giấu trong ruộng" (Mt 13,44)


Lạy Chúa Giê-su, Chúa chính là kho báu đời con, là gia nghiệp đời con, xin giúp con ý thức điều ấy, chỉ chọn Chúa mà thôi, không gì ở thế gian sánh bằng vì chúng mau qua chóng tàn như giàu sang phú quý, quyền lực và những quyến rũ của thế gian. Có Chúa hạnh phúc muôn đời. Amen.

Chủ Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014

Đức tin phải được tăng trưởng, nếu không sẽ tàn lụi vô dụng.

Thứ Hai Tuần 17 TN2
Viết bởi LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP


Bài đọc: Jer 13:1-11; Mt 13:31-35

1/ Bài đọc I: 1 ĐỨC CHÚA phán với tôi thế này: "Ngươi hãy đi mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và thắt vào lưng. Nhưng đừng ngâm nước."
2 Tôi đã mua chiếc đai lưng như ĐỨC CHÚA truyền và thắt vào lưng.
3 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi lần thứ hai rằng:
4 "Ngươi hãy cầm lấy chiếc đai ngươi đã mua và đang thắt ở lưng. Hãy đứng dậy, đi đến Êu-phơ-rát và đem giấu trong một kẽ đá."
5 Tôi đi giấu đai lưng ấy ở Êu-phơ-rát, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho tôi.
6 Sau nhiều ngày, ĐỨC CHÚA lại phán với tôi: "Đứng dậy đi Êu-phơ-rát, lấy chiếc đai lưng Ta đã truyền cho ngươi giấu ở đó về."
7 Vậy tôi đi Êu-phơ-rát, tìm và đem chiếc đai lưng từ nơi tôi đã giấu về; nhưng này, chiếc đai lưng đã hư, không dùng vào việc gì được nữa.
8 Bấy giờ có lời ĐỨC CHÚA phán cùng tôi rằng:
9 "ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Giu-đa và thói kiêu hãnh lớn lao của Giê-ru-sa-lem như vậy.
10 Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia.
11 Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

2/ Phúc Âm: 31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.
32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."
33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,
35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Đức tin phải được tăng trưởng, nếu không sẽ tàn lụi vô dụng.

Đức tin là món quà vô giá Thiên Chúa ban cho con người qua lời rao giảng của các nhà truyền giáo. Bổn phận của con người là làm sao để cho đức tin ấy tăng trưởng mỗi ngày một mạnh hơn. Để đức tin được tăng trưởng, gian nan thử thách là điều cần thiết; nếu không có gian nan thử thách, con người sẽ không có cơ hội chứng tỏ đức tin của họ vào Thiên Chúa.
Các bài đọc hôm nay dùng ba hình ảnh khác nhau để nói lên sự cần thiết phải bám víu lấy Chúa nếu không muốn bị tàn lụi và trở nên vô dụng. Trong bài đọc I, Đức Chúa truyền cho Jeremiah mua một chiếc đai lưng bằng vải gai và đem giấu trong một kẽ đá tại vùng Euphrates; ít lâu sau Ngài lại truyền cho ông đi lấy chiếc đai lưng về, nhưng nó đã mục nát cả. Hành động biểu tượng này ám chỉ con cái Israel giống như chiếc đai lưng, nếu họ không quấn chặt quanh chủ của nó là Đức Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu cho khán giả hai ví dụ về niềm tin: Niềm tin được ví như hạt cải, tuy nhỏ nhất trong các hạt; nhưng khi tăng trưởng, nó lớn lên và thành cây đến nỗi chim trời kéo đến nương náu. Niềm tin cũng có thể ví như nắm men đem dùi trong bột cho đến khi dậy men, nó có thể làm dậy ba thúng bột trước khi trở thành những ổ bánh cho con người dùng.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:

1/ Bài đọc I: Israel được ví như chiếc khăn bằng lụa.

Người xưa không mặc quần như chúng ta ngày nay, họ dùng một tấm vải dài để quấn chung quanh phần hạ bộ của người đàn ông. Nhìn lên Thập Giá, chúng ta thấy Chúa Giêsu quấn một chiếc khăn theo như truyền thống của Do-thái. Mục đích của trình thuật có ý muốn nói: chiếc khăn quí phải gắn liền với chủ nhân của nó như Israel phải gắn liền với Thiên Chúa.

1.1/ Euphrates (600 miles) hay Pharan (4 miles)? Sau khi Jeremiah đã mua chiếc khăn và quấn chung quanh hạ bộ, Chúa truyền cho ông tháo khăn ra và đi đến sông Euphrates (Babylon ngày xưa và Iraq ngày nay) và giấu chiếc khăn vào một hốc đá ở đó. Chiếc khăn bị đem giấu đi là chiếc khăn không còn công dụng của nó. Hình ảnh này được dùng để báo trước cuộc lưu đày của Jerusalem và Judah vào năm 587 BC sang Babylon.
Có hai ý kiến về nơi giấu chiếc khăn: Một ý kiến cho nơi giấu là Pharan, chỉ cách Anathoth có 4 dặm về phía Đông Bắc. Aquila ủng hộ ý kiến này, vì Euphates bên Babylon quá xa để đi bộ. Ngôn sứ phải đi bộ 600 miles để đi giấu và 600 miles nữa để đi lấy về. Bản Bảy Mươi cho nơi giấu là Euphrates vì đây là địa danh mà con cái Israel phải đi lưu đày. Ý kiến của bản Bảy Mươi có cơ sở hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là một hành động biểu tượng, nó có thể hiểu như một dụ ngôn.

1.2/ Ý nghĩa của câu truyện: Sau cùng, Chúa truyền cho ông đi qua đó lấy chiếc khăn về: Chiếc khăn đã mục nát vì thời tiết nắng mưa và không còn dùng được nữa: Đây là bài học cho dân Do Thái, họ giống như chiếc khăn phải được cuốn chung quanh người của chủ họ là Thiên Chúa. Nhưng nếu họ kiêu hãnh từ chối không ở gần Chúa, họ sẽ bị đi lưu đầy nơi đất khách quê người và sẽ bị tàn tạ như chiếc khăn rách nát vô dụng.
Vì kiêu hãnh, Israel đã từ chối không nghe lời Thiên Chúa; họ muốn làm theo ý riêng họ chứ không theo ý Thiên Chúa; và đã đi theo các thần ngoại để thờ phượng và phục vụ chúng. Nếu muốn trở nên một dân tộc, một tên tuổi, một lời ca tụng, một vinh quang, họ phải gắn liền với Chúa, nhưng họ đã từ chối không nghe lời Thiên Chúa.
Vì thế, Đức Chúa phán thế này: “Ta sẽ huỷ diệt thói kiêu hãnh của Judah và thói kiêu hãnh lớn lao của Jerusalem như vậy. Dân xấu xa này không chịu nghe lời Ta, cứ ngoan cố cứng lòng, chạy theo các thần khác mà làm tôi và sụp lạy chúng; nó sẽ nên như chiếc đai lưng hoàn toàn vô dụng kia. Vì, cũng như chiếc đai lưng người ta thắt ở lưng, Ta cũng thắt chặt cả nhà Israel và nhà Judah vào Ta như vậy, để chúng trở thành dân của Ta, dân đem lại cho Ta tiếng tăm, danh dự và vinh quang. Nhưng chúng đã chẳng chịu nghe. Sấm ngôn của Đức Chúa.”

2/ Phúc Âm: Nước Trời được ví như:

2.1/ Hạt Cải: Ở Palestine, hạt cải có thể trở thành cây khoảng 3,4 thước khác với hạt cải ở vùng Đông Nam Á chỉ có thể trở thành rau. Điểm chính Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là hạt cải tuy nhỏ bé nhất trong các hạt, nhưng có tiềm năng trở thành cây lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ trên cành của nó.
Đức tin của chúng ta cũng được Chúa ví như hạt cải (Mt 17:20), tuy nhỏ bé nhưng nhờ sức mạnh của Chúa có thể dời được núi non. Không có gì là không thể đối với những người có đức tin vững mạnh vào Chúa. Nước Trời được xây dựng trên đức tin của nhiều hạt cải nhỏ bé, nhưng nếu các hạt cải này tăng triển thành cây; rồi từ các cây này lấy hạt trồng thêm nhiều cây khác nữa... Sẽ có ngày cả trái đất sẽ đầy tràn các cây cải. Nước Trời cũng bắt đầu bằng đức tin của một người rồi cứ thế lan tràn ra cho đến khi trái đất đầy tràn những người tin vào Chúa.

2.2/ Men trong bột: Ba đấu bột là số lượng thường dùng để làm bánh cho một gia đình.
Đối với những người làm bánh, họ có thể nhận ra sự khác biệt lạ thường của men. Cùng một loại bột, nhưng bột không dùng men khi nướng lên chỉ thành cái bánh qui nhỏ hay như cái bánh “fortune cookie” chỉ đủ cho một người ăn; nhưng nếu dùng men và để cho dậy tối đa trước khi nướng sẽ trở thành một ổ bánh có thể cả gia đình cùng ăn.
Giống như dụ ngôn hạt cải ở trên, Nước Trời được ví như nắm men tuy bắt đầu rất nhỏ bé, nhưng một khi đã lan tràn thì sẽ lớn mạnh đến nỗi không ai có thể đo lường được.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Cuộc đời con người chỉ có ý nghĩa khi sống kết hiệp với Thiên Chúa, càng xa Thiên Chúa bao nhiêu, cuộc đời con người sẽ trở thành vô nghĩa bấy nhiêu.
- Đức tin con người có được là nhờ đức tin của các tiền nhân đi trước cũng như hạt cải có được là nhờ các cây cải có trước. Bổn phận mỗi người là phải tiếp tục làm cho đức tin đó lan rộng cho đến tận cùng trái đất.
- Đức tin cần phải được vun trồng mỗi ngày bằng Lời Chúa và các bí tích; nếu không sẽ trở nên yếu dần và tàn lụi đi. Một đức tin vững mạnh có thể làm được mọi sự.
- Đức tin mỗi người cần được sự nâng đỡ và trợ giúp của giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu mới có thể đứng vững trước những phong ba bão táp của cuộc đời. 

Miêu duệ họ sẽ tồn tại đến muôn đời Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người nhân hậu, mà việc thiện của họ không bao giờ bị lãng quên. Dòng dõi họ được hưởng hạnh phúc, và họ sẽ có con cháu nối dòng, miêu duệ họ trung thành với lời giao ước và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành.
Miêu duệ họ sẽ tồn tại đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Thân xác họ được chôn cất bình an, tên tuổi họ sẽ sống đời này qua đời nọ. Sự khôn ngoan của họ cộng đoàn truyền tụng, và công hội thuật lại lời ngợi khen họ.
(Hc 44, 1. 10-15)

Lạy Thánh Gioakim và Thánh Anna, xin bầu cử cho con trước toàn Thiên Chúa, xin giúp con đủ sức làm chứng nhân cho Chúa giữa đời bằng đời sống hôn nhân gia đình. Amen.

10 BÍ QUYẾT HẸN HÒ CHO NGƯỜI CÔNG GIÁO.


1. Hãy cởi mở, đừng thất vọng. Nếu bạn vẫn độc thân, hãy biết rằng bạn trai/bạn gái là tặng phẩm chứ không là thứ bạn có thể thúc ép hoặc “muốn là được”. Hãy đặt Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên trong cuộc đời bạn, đầu tư mối quan hệ sâu sắc với Ngài và với tha nhân, nhưng vẫn sống CỞI MỞ. Cởi mở với bất cứ ai mà Ngài đặt trên đường đời của bạn, dù là một người hoặc một cộng đoàn tôn giáo.
2. Hãy biết ơn, đừng ám ảnh. Yêu là chấp nhận mọi thứ một cách vô điều kiện… và tạ ơn Chúa về tặng phẩm đó! Chúng ta có thể nói rằng sự vô tội nội tâm (nghĩa là công chính trong ý định) khi trao đổi tặng phẩm khi chấp nhận lẫn nhau theo cách phù hợp với chính bản chất của tặng phẩm. Theo cách này, tặng phẩm lẫn nhau tạo nên sự đồng cảm lẫn nhau. Cho nên đó là vấn đề của việc “tiếp nhận” người khác và “tiếp nhận” anh ta hoặc chị ta vì mối quan hệ hỗ tương, như St 2, 23-25 nói tới, người nam và người nữ trở thành tặng phẩm của nhau, qua toàn bộ chân lý và chứng cớ của cơ thể là nam tính và nữ tính (Thần học Cơ thể 17, 3).
3. Giới tính dẫn tới việc làm cha mẹ. Janet Smith nói rằng chúng ta nên có loại “xăm mình” này. Nếu bạn có nó khi bạn chưa sẵn sàng làm cha/mẹ oặc sẵn sàng làm tặng phẩm của chính mình, thì nó sẽ đầu độc mối quan hệ của bạn. Hãy tập trung vào việc học cách yêu thương người khác khi đang hẹn hò tìm hiểu nhau.
4. Học cách yêu thương. Bạn không thể yêu người mà bạn không biết. Bạn càng yêu người khác thì bạn càng muốn biết người đó. Bạn càng biết người đó thì bạn càng muốn yêu người đó.
5. Nhờ hỗ trợ. Một linh mục, một tu sĩ, một cặp vợ chồng khác hoặc một nhóm các cặp vợ chồng là những khí cụ hỗ trợ tốt để học cách hiểu lẫn nhau, chứ không “ăn tươi nuốt sống nhau”, học cách cân bằng nhau và sống chung.
6. Học cách cầu nguyện với nhau. Cũng như các tu sĩ, người kết hôn cũng khấn giữ đức vâng lời… nhưng chỉ khấn hứa với nhau: “Chung thủy với nhau, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe…”. Hãy cố gắng cầu nguyện chung và chia sẻ đời sống tâm linh với nhau.
7. Tìm điểm chung. Hãy tìm ra điểm chung qua một nhóm người, và cùng nhau khám phá cuộc sống.
8. Dành thời gian cho nhau. Hãy cố gắng dành thời gian cho nhau đủ mức, học cách đối thoại, cởi mở, chân thành, tận hưởng nhau, vui đùa với nhau. Hãy dành mỗi tuần một buổi tối để gặp nhau: Đi dạo, xem phim, uống cà-phê,… để tâm sự vui buồn với nhau.
9. Khoảng trống và các Bí tích. Chúng ta không thể cho người khác nếu chúng ta không thể sống những giây phút một mình. Đừng lảng tránh những phút cô tịch, mà hãy lấp đầy khoảng trống đó bằng các bí tích.
10. Hãy kiên nhẫn. Hẹn hò là chờ đợi… nhưng chờ đợi với trải nghiệm Kinh thánh và cách Thiên Chúa phát triển chúng ta. Hãy học cách tận hưởng điều đó!”
ST

Tân giám mục giáo phận Mỹ Tho: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm


WHĐ (26.07.2014) – Phòng Báo chí Toà Thánh, trong Công báo ra ngày hôm nay thứ Bảy 26 tháng Bảy 2014, ở mục “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm”, đã loan tin:
“Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cho đến nay là Giám mục hiệu toà Trofimiana và Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục giáo phận Mỹ Tho (Việt Nam).”
***
TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHẢM
02-10-1952:    Sinh tại Đàn Giản, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội)
1963 - 1972:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ
1973 - 1976:   Học tại Đại chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên
1977 - 1979:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM
30-08-1980:    Thụ phong linh mục
1980 - 1983:   Linh mục phụ tá giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới
1983 - 1987:   Quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới
1987 - 1999:   Linh mục phụ tá Nhà thờ Chính toà Tổng giáo phận TP. HCM
1997:             Giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM
2001 - 2004:   Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ
2004 - 10/2012: Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP. HCM
Tháng 3-2008:   Thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam
15-10-2008:    được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận TP. Hồ Chí Minh – Châm ngôn Giám mục: “Hãy theo Thầy”
15-11-2008:    Thánh lễ tấn phong Giám mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM, do Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn chủ phong
6/2011 - 19/03/2012:     Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse TP. HCM.
 
Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Thư ký (nhiệm kỳ 2010–2013 và 2013–2016), Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo (2009–2010), Chủ tịch Uỷ ban Truyền thông Xã hội (nhiệm kỳ 2010–2013).
 
WHĐ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A (27/07/2014)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A (27/07/2014)
(Mt 13,44-52)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến! Nước Trời là một kho tàng vô cùng cao quý mà con người khôn ngoan dám chấp nhận đánh đổi bằng tất cả những gì minh có. Với lòng khao khát kiếm tìm hạnh phúc Nước Trời, chúng ta cùng chung lời cầu cảm tạ và tha thiết dâng lên Cha những lời nguyện xin sau đây:

1/ Vua Salomon xin Thiên Chúa ban cho trí khôn ngoan để lãnh đạo dân Người. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các vị Mục tử trong Hội Thánh được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, luôn khôn ngoan và nhiệt tâm trong sứ mạng dẫn đường chỉ lối cho con người trong thời đại hôm nay biết tìm về với Cha là nguồn Chân – Thiện – Mỹ. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Nước Trời giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc quý. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho những người thành tâm thiện chí luôn khao khát chân lý, nhận biết Nước Trời là viên ngọc quý mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho nhân loại, để quyết tâm tin theo Người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!

3/ Người thương gia trở về bán tất cả của cải mà mua viên ngọc ấy. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu, cách riêng các bạn trẻ, luôn hướng đến Nước Trời là mục tiêu và lý tưởng cao đẹp nhất của đời mình, sẵn sàng hy sinh thời gian, danh vọng, của cải để đạt được Nước Trời.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

4/ Thứ Sáu ngày 1 tháng 8 lễ kính Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban nhiều hồng ân cho Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, cách riêng tại Việt Nam, đồng thời hiệp lời Tạ ơn cùng Tân Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh vào ngày 2/8/2014; và Thứ Ba ngày 29 tháng 7 lễ kính Thánh Martha bổn mạng Ban làm đẹp Thánh Đường, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho những người phục vụ Nhà Thờ được nhiều ơn lành và luôn hăng say làm đẹp Nhà Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      
Chủ tế:
(Tùy nghi) Lạy Chúa là Cha rất nhân từ! Chúng con cảm tạ Cha đã hứa ban Nước Trời cho những ai khao khát kiếm tìm. Xin nhậm lời chúng con nguyện và giúp chúng con luôn khôn ngoan trong mọi quyết định và hành động ở đời này, hầu xứng đáng hưởng phúc thiên đàng đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A
                                                                                                                                                           
                                                                                         

THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A
27.07.2014
                                                   VPGX trân trọng thông báo:                                               
1/ Thứ Ba 29/7/2014, Lễ Thánh nữ Martha, bổn mạng các bà các chị làm sạch Thánh Đường, Thánh lễ mừng bổn mạng được Cha Bề Trên Chánh Xứ chủ tế cử hành vào lúc 6 giờ.
Buổi chiều, trước Thánh lễ 18 giờ 00, có 30 phút học hỏi về Tông Huấn Niềm Vui Của Tin Mừng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 

2/ Thứ Sáu 1/8/2014 Lễ Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế. Chương trình tam nhật mừng lễ như sau:

Thứ Tư, 30/7/2014
Chủ đề: Lòng yêu mến Chúa Giêsu của Thánh Anphongsô
17 giờ 30: Hành hương
18 giờ 00: Thánh lễ

Thứ Năm, 31/7/2014
Chủ đề: Ơn gọi của Thánh Anphongsô (Lễ dành cho thiếu nhi).
17 giờ 30: Hành hương
18 giờ 00: Thánh lễ

Thứ Sáu, 01/8/2014
Chủ đề: Lòng kính mến Đức Mẹ của Thánh Anphongsô
17 giờ 30: Hành hương
18 giờ 00: Thánh lễ

     *  Xin lưu ý:
-         Chiều tối Thứ Tư 30/7/2014 Thứ Năm 31/7/2014 tại Nhà Thờ không có giờ Suy Tôn và Chầu Thánh Thể.
-         Tại các Nhà Nguyện không cử hành Thánh lễ.

3/ Thứ Bảy 2/8/2014, lúc 6 giờ 30, Thánh lễ Tạ ơn của Tân Linh Mục Phêrô Lý Trọng Danh Dòng Chúa Cứu Thế.

4/ Chúa Nhật 3/8/2014, vào lúc 14 giờ 30, Thánh lễ Tạ ơn và phát thưởng cho các em trong Giáo Xứ:
-         Học giáo lý xuất sắc và giỏi.
-         Học văn hóa giỏi niên khóa 2013 – 2014.
-         Mừng khai giảng niên học 2014 – 2015 sắp đến.
Xin quí cộng đoàn hiệp ý tham dự, tạ ơn Chúa cùng Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng Tỉnh Dòng mừng Thánh Anphong Tổ phụ, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế và Tân Linh Mục.
VPGX