CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Ông Quan trên gian Cung Thánh
Vì trọng kính quý Linh mục chủ tế Thánh lễ, hầu hết các nhà thờ nhà nguyện đều có riêng một chiếc ghế bành để phục vụ quý vị. Ghế được đặt trên gian Cung Thánh, xấu đẹp tùy theo khả năng mỗi nơi, với vị trí quay xuống lòng nhà thờ, nhà nguyện. Linh mục chủ tế ngồi đối diện với cộng đoàn hiện diện. Vì là ghế bành nên có nhiều linh mục khai thác hết tiện nghi của chiếc ghế. Trong khi đó, cộng đoàn đủ lứa tuổi từ phía dưới nhìn lên, thấy Linh mục chủ tế giống như quan tòa. Gần đây, người viết bài đã thấy, có Linh mục chủ tế chụm hai bàn tay trước cộng đoàn. Cử chỉ này làm tăng sự sốt sắng trong Thánh lễ, và ngụ ý xa hơn, mọi người trong nhà thờ nhà nguyện đều là con cái như nhau trước mặt Chúa. 
Xin hoan nghênh và ước mong hình ảnh này ngày càng triển nở.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Mừng Ngày Lễ Bổn Mạng Lần thứ 89.
                                                                                                                                                                                                            Gioan Baotixita Nguyễn Văn Viện
                                                   (Xóm 5 – Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

Nơi chúng tôi đến ... tĩnh tâm

24.6.2019
Đề tài: Đức Maria, mẫu gương đời sống đức tin của người tín hữu.
Cha Bề Trên Chánh Xứ Phê rô Đinh Ngọc Lâm CSsR chia sẻ.
CTM lược ghi;
Câu hỏi gợi ý:
Ngày nay, "bóng tối vô tín trên đồi Golgotha" xuất hiện như thế nào và mang hình thức nào?
Nhận diện 1: Chủ nghĩa hoài nghi ===> Thuyết tương đối ===> Chủ nghĩa cá nhân.
Nhận diện 2: Khoa học kỹ thuật có tham vọng giải quyết mọi vấn đề mà không cần nhờ đến Thiên Chúa.
Nhận diện 3: Giới trẻ bị bỏ rơi cần được chăm sóc.
Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Xóm 4 - 5 Chầu Thánh Thể

Chúa Nhật 23.6.2019
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô. Lễ Trọng
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thay mặt Tổng Giáo Phận Saigon chầu lượt.
Ca 12 giờ - 13 giờ: Xóm 4 và 5.