CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN “A” - 25/6/2017




VPGX trân trọng thông báo:


1/ Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
a/ Thứ Hai ngày 26/6/2017
-        9 giờ 00: Gặp gỡ giữa các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong miền.
-        10 giờ 45: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh lễ đồng tế trọng thể.
-        17 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
-        18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
-        Chủ sự: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.
b/ Thứ Ba ngày 27/6/2017 Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
-        17 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ
-        17 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
-        18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế.
Chủ sự: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa.
2/ Thứ Hai ngày 26/06/2017, Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mở cửa để phục vụ. Bắt đầu từ 7 giờ đến 21 giờ.
3/ Thứ Năm 29/6/2017 Lễ trọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, bổn mạng
Cha Phêrô Đỗ Minh Trí – Phó Xứ kiêm Đặc Trách Xóm Giáo 1 và 3, cùng một số      quí Cha, quí Thầy, quí ông / anh. Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 18 giờ.
4/ Thứ Sáu 30/6/2017: 8 giờ 30 Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và vĩnh khấn cho quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.
Chủ sự: Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề Trên Giám Tỉnh.
5/ Thứ Bảy 1/7/2017: 8 giờ 30 Thánh lễ truyền chức Phó tế và Linh mục cho quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế.
Chủ sự: Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giáo Phận Sàigòn.
6/ Thứ Hai 3/7/2017, Giáo Hội Mừng Kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, Bổn mạng:
-      Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng
-      Cha Nguyên Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Phạm Huy Lãm
-      Cha Phụ Tá Xóm Giáo 2 và 7 Tô-ma Trương Đình Sơn.
Thánh lễ đồng tế mừng kính sẽ được cử hành lúc 18 giờ 00.
7/ Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 97
-        Khai giảng: Chúa Nhật 2/7/2017
-        Chương trình dành cho mọi đối tượng quan tâm đến đời sống hôn nhân    gia đình, đặc biệt các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình.
-        Thời gian học: Các chiều Chúa Nhật từ 15 giờ 15 đến 17 giờ 50.
-        Ghi danh: Từ 01/6/2017 vào các ngày trong tuần (Thứ Hai không làm việc).
-        Địa điểm ghi danh:
o   VPGX trong giờ làm việc.
o   VP Giáo lý hôn nhân, tầng trệt, Phòng A0.1 sau Nhà Thờ từ 19 giờ        đến 20 giờ 30.
8/ Đăng ký hành hương Đức Mẹ Măng-đen tại Kon-tum cho các em thanh thiếu niên.
-        Độ tuổi: 14 – 18
-        Thời gian: Từ 24 đến 31/7/2017
-        Chi phí: 1.650.000 VNĐ/ người (bao gồm di chuyển, ăn, ở).
-        Đăng ký và đóng tiền tại VPGX trong giờ làm việc.
Xin quí Cộng đoàn quan tâm tham dự; hiệp ý cùng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế         cầu nguyện cho  các tiến chức được tràn ngập hồng phúc Thiên Chúa, hầu chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa, Giáo Hội và Nhà Dòng trao ban.                
Xin lưu ý: Ngày Thứ Hai 26/6, Thứ Ba 27/6 và Thứ Năm 29/6/2017 tại các Nhà Nguyện không cử hành Thánh lễ.                                               

                                                                                                                                                                VPGX

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (18/6/2017) (Ga 6,51-58)





        Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su trong bữa tiệc ly đã để lại cho chúng ta Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ. Với tâm tình yêu mến tạ ơn, chúng ta tin tưởng cầu xin:

1/ Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn luôn sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể và tích cực tham dự Thánh lễ với tâm tình tôn kính và mến yêu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2/ Thiên Chúa là Cha yêu thương hết mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn soi sáng và trợ lực cho các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết lo cho dân cho nước được an bình và thịnh đạt. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3/ Chúa Giê-su nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu, sau khi rước Mình Thánh Chúa, biết chia sẻ cho mọi người sức sống Thần linh, và cho những người đau khổ biết tìm đến với bàn tiệc Thánh Thể, hầu nhận được nguồn an ủi và nghị lực cho tâm hồn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4/ Thánh Thể chính là nguồn mạch tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo Xứ chúng ta, biết siêng năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta có đủ sức mạnh, can đảm sống trung thực và yêu thương, hầu làm chứng cho Tình Yêu Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ tế: (Tùy nghi)

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng chúng con, xin đoái nhận tấm lòng chúng con cầu nguyện, xin cho chúng con nhờ Bánh Thánh mà được hồn an xác mạnh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN “A” MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ 18/06/2017



VPGX trân trọng thông báo:

1/ Thứ Sáu tới đây 23/6/ 2017 Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, cũng là ngày thế giới xin ơn thánh hóa Linh mục. Đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tòa Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài-gòn về việc đóng góp cho quỹ tương trợ Linh mục.
Trong tâm tình ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chăm lo Quí Cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là Quí Cha đang nghỉ hưu tại Tổng Giáo Phận cũng như Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Giáo Xứ có đặt thùng quyên đóng góp quỹ tương trợ trọn ngày Thứ Bảy 17/6 và Chúa Nhật 18/6/2017.
Xin ông bà anh chị em quảng đại nâng đỡ Quí Linh mục già cả đau yếu.

2/ Thứ Ba 20/6/ 2017, 18 giờ 00, trước Thánh lễ có 30 phút học hỏi Tông Huấn “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình” của  Đức Thánh Cha Phanxicô do Quí Linh mục Trung Tâm Mục Vụ hướng dẫn.

3/ Thứ Sáu 23/6/2017, 18 giờ 00 Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Lễ Trọng, bổn mạng Hội Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ.

4/ Nhân Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/6/2017)
Bổn mạng Cộng đoàn Giáo xứ
Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Hội Curia Đức Mẹ
Ca đoàn ngày thường
Nhà sách Đức Mẹ
Hiệp cùng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Chương Trình Tam Nhật Mừng Lễ như sau:
a/ Thứ Bảy ngày 24/6/2017 Khai mạc Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
16 giờ 00: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
16 giờ 30: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Cha Bề Trên Nhà Sài-gòn Tô-ma Trần Quốc Hùng.
b/ Thứ Hai ngày 26/6/2017
9 giờ 00: Gặp gỡ giữa các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong miền.
11 giờ 00: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
11 giờ 30: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.
17 giờ 30: Hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế
c/ Thứ Ba ngày 27/6/2017 Mừng Đại Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
17 giờ 00: Dâng hoa kính Đức Mẹ
17 giờ 30: Kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
18 giờ 00: Thánh lễ đồng tế. Chủ sự: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa – Vũng Tàu.
Kính mời Cộng đoàn dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trong các giờ hành hương, và Thánh lễ trong tuần Tam nhật mừng lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.


   VPGX

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN “A” 11.6.2017 CHÚA BA NGÔI (Ga 3,16-18)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình Thương Hiệp Nhất, cao vời và sâu thẳm, được ban tặng cho con người. Trong tâm tình ngợi khen suy phục và đầy lòng kính mến Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1/ “Hãy đi rao giảng và làm phép rửa cho họ Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Chúng ta cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, chuyên cần ban phát và nhận lãnh các Bí tích cứu độ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2  Chúng ta cầu xin Cha cho mọi Ki-tô hữu trên khắp thế giới, được ơn hiệp nhất trong cùng một đức tin và lòng vậng phục Đức Thánh Cha. Xin cho mọi người ý thức cầu nguyện và phát triển tinh thần đại kết giữa các Giáo Hội Ki-tô.
3/  Chúng ta cầu xin Cha ban đồi dào ơn thánh cho tất cả những người chưa tin vào Chúa Ki-tô. Xin cho họ sớm được gia nhập vào gia đình Hội Thánh.
4/ Chúng ta cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết xóa bỏ mọi ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, biết sống hiệp nhất và bình an theo hình ảnh và tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi,.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, Cha đã tạo dựng và cứu chuộc chúng con cách lạ lùng, xin đón nhận những lời nguyện xin của chúng con và ban ơn trợ giúp để chúng con sống xứng đáng với tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHÚA BA NGÔI: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Suy Tôn Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, Năm A – Ga 3,16-18
Thứ Tư – 7/6/2017 (19 giờ 30 – 20 giờ 30)
CHÚA BA NGÔI: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
LỜI MỞ ĐẦU
Cộng đoàn thân mến!
Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm Tình Yêu. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Thánh Thần Chúa ngự đến giúp chúng ta suy gẫm để hiểu phần nào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, dành cho mỗi chúng ta để mọi người được hưởng ơn cứu độ.
 (Cộng đoàn hát: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…)
GỢI Ý TÌM HIỂU TIN MỪNG Ga 3,16-18
Kính thưa cộng đoàn!
Giáo Hội sẽ công bố đoạn Tin Mừng chúng ta vừa đọc vào Chúa Nhật X Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A với chủ đề: Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn Tin Mừng theo 2 ý sau đây:
1/ Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
2/ Con người tự kết án chính mình.
TÌM HIỂU CHI TIẾT
1/ Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
“Mầu Nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa” tràn đầy từ trời đổ xuống cho thế gian, vượt qua tất cả mọi rào cản, mọi ranh giới. Tình yêu ấy như là một nguồn năng lượng dồi dào không thể hãm lại được đối với người biết mở lòng mình ra đón nhận.
Đúng vậy! Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người biểu lộ qua sự kiện Ngài ban Con Một cho con người (Ga 3,16). Thiên Chúa chưa ai xem thấy bao giờ (Ga 4,12), nhưng mỗi khi nhìn lên Thập Giá, con người hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Đây là một câu nói thời danh của Tin Mừng Gioan mà chúng ta phải ghi khắc trong tâm khảm.
Mục đích của việc Thiên Chúa cho Người Con là: “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Thánh Phaolô giải thích thêm về tình yêu Thiên Chúa khi Ngài nói: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?”. (Rm 8,32).
2/ Con người tự kết án chính mình.
Con người tự kết án chính mình: Thiên Chúa chỉ quan tâm đến việc cứu độ. Khi cho Người Con Một, Ngài không quan tâm đến việc lên án con người. Con người kết án chính mình, vì: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,18)
Khi đối diện với Đức Kitô, con người bắt buộc phải lựa chọn: tin hay không tin nơi Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa không còn trừu tượng nữa, để con người có lý do biện hộ họ không nhìn thấy Thiên Chúa, làm sao họ cảm nghiệm được tình yêu của Ngài? Nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ cách cụ thể qua Người Con Một, sẵn sàng hiến thân chịu chết cho con người. Nếu con người từ chối tin vào Đức Kitô, họ cũng từ chối tình yêu Thiên Chúa dành cho họ; và như thế, họ từ chối được sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.

GỢI Ý THỰC HÀNH
1/ Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người là tình yêu tận cùng không điều kiện, tình yêu cứu độ. Cảm nghiệm được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và noi gương các Ngài, chúng ta sẵn sàng yêu thương tha nhân để giúp họ cũng được nhận lãnh ơn cứu độ cùng với chúng ta.
2/ Tình yêu hôn nhân gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái một cách nào đó diễn tả cụ thể nhất tình yêu của Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Mong rằng mỗi thành viên trong gia đình chúng ta luôn được hạnh phúc ở đời này nhờ biết vun đắp cho tình yêu gia đình  của mình trở nên tốt đẹp từng ngày trong cuộc sống, để xứng đáng được sống đời đời với Ba Ngôi Thiên Chúa trên Nước Trời.
3/ Áp dụng thứ ba như một tóm kết cô đọng 3 từ quan trọng trong bài Tin Mừng: YÊU – TIN – SỐNG trong mối tương quan dọc ngang như thánh giá có hai thanh.
Thanh dọc: Tương quan với Thiên Chúa. Yêu Chúa, Tin Chúa, Sống với Chúa.
Thanh ngang: Tương quan với tha nhân. Yêu tha nhân, Tin tha nhân, Sống với tha nhân giúp họ cũng được ơn cứu độ như chúng ta.
LỜI CHÚA ĐỂ SUY NIỆM
1/ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (câu 16)
2/ Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (câu 17)
3/ Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. (câu 18)
LỜI NGUYỆN
1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho người Ki-tô hữu, đặc biệt là cho chúng con đang hiện diện nơi đây luôn sống theo mẫu mực Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa để trình bày dung mạo của Chúa, của Hội Thánh khi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.
2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa nâng đỡ những người có lòng nhiệt thành, quảng đại luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự kể cả tính mạng của mình khi họ dùng tình thương xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong các trại phong, trại si-đa aid, các bệnh viện tâm thần, các nhà nuôi người già cũng như nhà nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, các trẻ em đường phố…
3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho chúng con khi làm dấu thánh giá thì luôn ý thức tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho chúng con được làm người, làm Ki-tô hữu, và thừa hưởng Nước Trời mai sau.
Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh

Gioa-kim Phạm Văn Lượng

Tham khảo Suy Niệm của Lm. Minh Tiên, OP
http://loinhapthe.com/

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Ban Điều Hành Xóm Giáo 5 Thông Báo


BAN ĐIỀU HÀNH XÓM GIÁO 5
XIN THÔNG BÁO

THỨ HAI 5/6/2017 NHÀ NGUYỆN XÓM 5 KHÔNG CÓ THÁNH LỄ, NHƯNG XIN CỘNG ĐOÀN SANG PHÒNG KHÁCH NHÀ DÒNG THAM DỰ THÁNH LỄ LÚC 18 GIỜ 30 CẦU NGUYỆN CHO THẦY MÁT-THÊU NGUYỄN HỮU CẦU ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 11 GIỜ 45 CHÚA NHẬT 4/6/2017, HƯỞNG THỌ 93 TUỔI.


Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 04/06/2017


Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa Hội Thánh và là Đấng Phù Trợ các tín hữu. Vậy chúng ta hãy vui mừng tin tưởng cầu xin:
1/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban xuống bảy nguồn ơn thánh cho toàn thể Hội Thánh. Xin cho mỗi thành phần Dân Chúa, luôn sống theo tác động của Thần Khí, để canh tân bộ mặt trái đất này.
X. Chúng con nguyện xin Cha. Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Nguyện xin Chúa Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu, chiếu sáng tâm hồn những người lãnh đạo quốc gia, để họ tuân phục tiếng lương tâm, trong trách nhiệm xây dựng một xã hội công bằng, phát triển nền văn minh sự sống và tình thương.
3/ Chúa Thánh Thần là Đấng An Ủi, là Cha kẻ khó khăn. Chúng ta cầu xin Người nâng đỡ phù trì những tâm hồn đau khổ, ban phát của ăn hồn xác cho mọi người túng thiếu đói nghèo.
4/ Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, được ơn canh tân cuộc sống và đổi mới tâm hồn, để trở nên những chứng nhân của Chúa Ki-tô trong môi trường sống của mình.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa ban xuống đầy tràn lòng trí chúng con mọi ơn phúc thiêng liêng, để đời sống chúng con được hướng dẫn và thấm nhuần niềm vui và bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.


THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 04/6/2017


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Phú Xuyên, Tổng Giáo Phận Huế.Giáo Xứ nằm trong vùng bão lụt quanh năm. Giáo dân làm thuê mướn nên cuộc sống rất cơ cực. Nhà Thờ xây dựng đã lâu nay xuống cấp cần xây dựng lại để người giáo dân có nơi chỗ đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.
Trong tâm tình truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Huế và Đức Tổng Giám Mục Sài-gòn, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Nhà Thờ trọn ngày Thứ Bảy 03/6 và Chúa Nhật 04/6/2017.
2/ Chúa Nhật hôm nay 04/6/2017, lúc 18 giờ 30 có buổi họp phụ huynh các em đăng ký học Khóa Giáo lý Thêm sức. Xin Quí phụ huynh đi họp đầy đủ, đúng giờ.
Địa điểm: Phòng Hiệp Nhất sau Nhà Thờ.
3/ Thánh lễ khai giảng khóa Thêm Sức vào lúc 19 giờ Thứ Hai 05/6/2017 tại Nhà Thờ Giáo Xứ.
4/ Thứ Hai đầu tháng 05/6/2017: 6 giờ Thánh lễ tại Lễ Đài cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
5/ Thứ Ba 06/6/2017: 18 giờ có học hỏi đề tài “Niềm hoan lạc của tình yêu trong gia đình” của
Đức Thánh Cha Phanxicô do Quí Linh mục Trung Tâm Mục Vụ hướng dẫn.
6/ Thứ Tư đầu tháng 07/6/2017: 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
7/ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 11 tháng 6 năm 2017, lúc 9 giờ 15, Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế tổ chức buổi chia sẻ, thảo luận đề tài:
Đức Thánh Cha Phanxicô với Giới trẻ, và giao lưu với một số nhóm Giới trẻ Công giáo đang sinh hoạt tại Sài-gòn do Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Địa điểm: Hội Trường Anphong , lầu 3, Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
8/ Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 97.
- Khai giảng: Chúa Nhật 2/7/2017
- Kết thúc: Chúa Nhật 12/11/2017
- Chương trình dành cho mọi đối tượng quan tâm đến đời sống hôn nhân gia đình, đặc biệt các bạn trẻ mong muốn có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình.
- Thời gian học: Các chiều Chúa Nhật từ 15 giờ 15 đến 17 giờ 50.
- Ghi danh: Từ 01/6/2017 vào các ngày trong tuần (Thứ Hai không làm việc).
- Địa điểm ghi danh:
o VPGX trong giờ làm việc.
o VP Giáo lý hôn nhân, tầng trệt, Phòng A0.1 sau Nhà Thờ từ 19 giờ đến 20 giờ 30.
9/ Xin mời những người nộp hồ sơ tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa trước ngày 9/5/2017 đếnVPGX nhận biên nhận.
Mong quí cộng đoàn quan tâm tham dự, đồng thời xin ông bà anh chị em rộng lòng giúp xây dựng Nhà Thờ Phú Xuyên – Tổng Giáo Phận Huế.
VPGX

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN 28/05/2017



Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Đức Giê-su lên trời ngự bên hữu
Chúa Cha để mở đường cho người Ki-tô hữu bước vào cuộc sống      vĩnh cửu. Luôn tin tưởng sẽ được chia sẻ vinh quang trên thiên quốc, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1/ Chúng ta cùng cầu xin cho những mục tử chăm sóc các linh hồn  trong Hội Thánh, xin cho các Ngài lòng nhiệt thành và can đảm, dẫn dắt đoàn chiên đã được Đức Ki-tô là Vị Mục Tử tốt lành giao phó.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Chúng ta cùng cầu xin cho những người thành tâm thiện chí trên     thế giới, tìm gặp được Đức Giê-su Ki-tô là ánh sáng và chân lý cứu độ, được hưởng nền hòa bình chân chính của Thiên Chúa.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Chúng ta cùng cầu cho những người đang sầu khổ, gặp gian truân   thử thách, được Cha đoái thương nâng đỡ phù giúp, để họ hướng về   quê trời với niềm vui mừng và hy vọng.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo Xứ chúng ta biết hướng lòng trí về hạnh phúc trường sinh, nơi Cha dọn sẵn cho những ai thi hành thánh ý Ngài, bằng một cuộc sống chứng nhân mỗi ngày.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha, Cha đã cho chúng con được phúc làm con Cha, xin Cha thương đoái nhận những ý nguyện trên cũng như những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN 28/5/2017


VPGX trân trọng thông báo:
1/ Thứ Ba 30/5/2017: 18 giờ, Giáo Xứ học hỏi Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Niềm hoan lạc của tình yêu gia đình”. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
2/ Đăng ký hành hương Đức Mẹ Măng-đen tại Kon-tum cho các em thanh thiếu niên.
- Độ tuổi: 14 – 18
- Thời gian: Từ 24 đến 31/7/2017
- Chi phí: 1.650.000 VNĐ/ người (bao gồm di chuyển, ăn, ở).
- Đăng ký và đóng tiền tại VPGX trong giờ làm việc.
- Buổi gặp gỡ đầu tiên: Chúa Nhật 4/6/2017 từ 9 giờ 15 đến 11 giờ.
3/ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 11 tháng 6 năm 2017, lúc 9 giờ 15, Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế tổ chức buổi chia sẻ, thảo luận đề tài:
Đức Thánh Cha Phanxicô với Giới trẻ, và giao lưu với một số nhóm Giới trẻ Công giáo đang sinh hoạt tại Sài-gòn do Lm. Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Dòng Chúa Cứu Thế trình bày.
Địa điểm: Hội Trường Anphong , lầu 3, Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
4/ Lớp Giáo Lý Hôn Nhân Khóa 97.
- Khai giảng: Chúa Nhật 2/7/2017
- Kết thúc: Chúa Nhật 12/11/2017
- Chương trình dành cho mọi đối tượng quan tâm đến đời sống hôn nhân gia đình, đặc biệt các bạn trẻ mong muốn có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào đời sggddddống hôn nhân gia đình.
- Thời gian học: Các chiều Chúa Nhật từ 15 giờ 15 đến 17 giờ 50.
- Ghi danh: Từ 01/6/2017 vào các ngày trong tuần (Thứ Hai không làm việc).
- Địa điểm ghi danh:
o VPGX trong giờ làm việc.
o VP Giáo lý hôn nhân, tầng trệt, Phòng A0.1 sau Nhà Thờ từ 19 giờ đến 20 giờ 30.
5/ Thứ Tư 31/5/2017 Lễ Đức Maria thăm viếng Bà Êlisabeth, bổn mạng Cộng đoàn Xóm 2.
Xin quí cộng đoàn quan tâm tham dự. Nguyện xin Chúa Phục Sinh ban cho mọi người ngập tràn hồng phúc và bình an, đồng thời xin cầu nguyện cho hai Cha phụ trách cùng Cộng đoàn Xóm Giáo 2 nhân ngày bổn mạng.
VPGX