CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Quán Ăn Bình Dân Cô Gái

Ảnh: CTM (Sáng Thứ Bảy 8/2/2020 khi Cô Gái - Chú Cường bày hàng). Mỗi tô 25.000 đồng. Ăn chất lượng ... no đến trưa!


 
 Chú Cường - Cô Gái


  Khách hàng VIP

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Ban Thường Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp viếng Bà Cố Maria Phạm Thị Loan

... thân mẫu Cha Phêrô Phạm Đức Thanh CSsR đã về với Chúa.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria sớm hưởng nhan thánh Chúa.

9 giờ 30 Thứ Tư 5/2/2020 tại phía sau Nhà Thờ Giáo Xứ Nam Thái - Quận Tân Bình

Ảnh: CTM