CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2018

Đức Mẹ Thăm Viếng - Bổn Mạng Cộng Đoàn Xóm Giáo 2

Phần 1: Thánh lễ. Chủ tế: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc HùngCSsR. Đồng tế: Cha Cố Tô-ma Phạm Huy Lãm CSsR - Cha Phao-lô Trần Hữu Dũng CSsR.
Hiệp thông tham dự: Cộng đoàn Xóm 2 và khách mời.
Phần 2: Liên hoan.