CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

Thứ Sáu tuần V Mùa Chay 3/4/2020


Đức Giê-su bảo họ: Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?Người Do-thái đáp: Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng: ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa.” (Ga 10,32-33)

Lạy Mẹ Maria, 

Đức Giê-su đã mặc khải Người đến trần gian để thực thi ý Chúa Cha, Người từ Thiên Chúa mà đến, Người là Thiên Chúa thật, nhưng người Do-thái đương thời không tin, lại còn ném đá Người!

Nhân loại hôm nay, rất nhiều người mang não trạng của người Do-Thái năm xưa, không tin Đức Giê-su, lại còn đập phá nhà thờ, bách hại Hội Thánh, giết các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, giáo dân v.v ... nhưng không ai có thể ngăn cản được chương trình cứu độ của Chúa Cha đã giao cho Người.

Mẹ ơi, ngay cả con Virus Corona siêu vi mà thế giới hôm nay phải đương đầu với nó còn không cản được sức tiến công của nó thì lấy sức gì để cản được ơn cứu độ của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại nhờ Đức Giê-su Ki-tô!

Xin cho con và con cái của Mẹ chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh thật sốt sắng bằng cách tham dự các nghi thức phụng vụ trực tuyến.

Một Nắng Hai Sương.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/529714964085650/