CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Mừng bổn mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn 29.9.2016


29.9.2016

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, bổn mạng Ban Trật Tự Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 38 Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3.
Thánh lễ đồng tế cử hành lúc 18 giờ.
Chủ tế Thánh lễ: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng.CSsR
Giảng lễ: Cha Tô-ma Trương Đình Sơn. CSsR
Hiệp thông tham dự: Ban Trật Tự Giáo Xứ và cộng đoàn Phụng Vụ hiện diện.
Trước khi ban phép lành kết thúc Thánh lễ, vị đại diện cảm ơn Cha Chánh Xứ, quí Cha đồng  tế cùng cộng đoàn và một bó hoa tươi thắm dâng lên Cha Chánh Xứ.
Sau Thánh lễ là bữa ăn thân mật giữa các thành viên Ban Trật Tự cùng Quí Cha trong Ban Quản Xứ và đại diện các Đoàn thể trong Giáo Xứ.

Xin ghi lại đây Lời Nguyện Giáo Dân, bài cảm ơn và một ít hình ảnh bữa ăn hiệp thông thân mật:

*                                                   LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN
LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN 29.9.2016
Chủ Tế (tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Hôm nay cùng với Giáo Hội, Giáo Xứ chúng ta mừng kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, bổn mạng Cha Micae, Thầy Raphael và Ban trật tự Giáo Xứ. Chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tha thiết nguyện xin:
1/ Chúa đã đặt các mục tử trong giáo hội để các ngài bảo vệ và chăm sóc đàn chiên của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các ngài luôn sống thánh thiện, can đảm, nhiệt thành và khôn ngoan để dẫn dắt đàn chiên Chúa đã trao ban.
2/ Khi thấy ông Nathanael, Chúa Giê-su nói: “ Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết vì lợi ích chung mà thành tâm phục vụ dân nước, để mọi người được hưởng cuộc sống an vui hạnh phúc.
3/ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micael, Gabriel, Raphael được Thiên Chúa tạo dựng để phụng sự Chúa và bảo vệ cùng che chở con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa không ngừng sai các Thiên Thần đến an ủi, nâng đỡ những người đau khổ, nghèo đói và bảo vệ những ai là chứng nhân cho công lý và sự thật, để họ biết nhận ra Chúa luôn quan phòng và yêu thương chăm sóc họ.
4/ Hôm nay 29.9.2016, chúng ta nhớ đến quí Cha, quí Thầy, cách riêng anh chị em trong ban trật tự của giáo xứ, còn sống cũng như đã qua đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho quí Cha, quí Thầy và những ai nhận các Tổng lãnh Thiên Thần làm bổn mạng được muôn ơn lành, cách riêng anh chị em trong ban trật tự luôn can đảm và trung tín chu toàn bổn phận của mình.
Chủ Tế (tùy nghi)
Lạy Cha là Thiên Chúa tối cao, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng Cha những ước nguyện này, và cả những ước nguyện riêng, cúi xin Cha thương đoái nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con... Amen.

*Kính xin quí Cha, quí cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho mỗi thành viên trật tự chúng con biết noi gương các Tổng Lãnh Thiên Thần, ngỏ hầu chúng con luôn hoàn thành nhiệm vụ trong công việc mỗi khi Giáo Xứ giao cho.
Phó Ban Trật Tự Giáo Xứ ĐMHCG (trái)Trưởng Ban Trật Tự GX.ĐMHCG