CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (18/6/2017) (Ga 6,51-58)

        Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su trong bữa tiệc ly đã để lại cho chúng ta Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ. Với tâm tình yêu mến tạ ơn, chúng ta tin tưởng cầu xin:

1/ Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn luôn sốt sắng cử hành mầu nhiệm Thánh Thể và tích cực tham dự Thánh lễ với tâm tình tôn kính và mến yêu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2/ Thiên Chúa là Cha yêu thương hết mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn soi sáng và trợ lực cho các nhà lãnh đạo quốc gia, để họ biết lo cho dân cho nước được an bình và thịnh đạt. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3/ Chúa Giê-su nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì được sống muôn đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Ki-tô hữu, sau khi rước Mình Thánh Chúa, biết chia sẻ cho mọi người sức sống Thần linh, và cho những người đau khổ biết tìm đến với bàn tiệc Thánh Thể, hầu nhận được nguồn an ủi và nghị lực cho tâm hồn.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4/ Thánh Thể chính là nguồn mạch tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo Xứ chúng ta, biết siêng năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể, để chúng ta có đủ sức mạnh, can đảm sống trung thực và yêu thương, hầu làm chứng cho Tình Yêu Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ tế: (Tùy nghi)

Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống Cha trên trời gửi xuống để nuôi dưỡng chúng con, xin đoái nhận tấm lòng chúng con cầu nguyện, xin cho chúng con nhờ Bánh Thánh mà được hồn an xác mạnh. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: