CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Văn Nghệ Mừng Bổn Mạng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ki-tô Vua Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 27.11.2016

Ảnh chụp Nhà Thờ tối Chúa Nhật 27.11.2016


29.11.2016

Thời gian: 18 giờ 30 - 19 giờ 30 Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm A 27.11.2016
Địa điểm: Phòng Khánh Tiết Xứ Đoàn.
Chủ đề: Lòng Hiếu Thảo
Hiện diện: Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng - Cha Linh hướng GB. Lê Đình Phương - Quý Cha - Quý Tu sĩ nam nữ - Hội Đồng Mục Vụ và khách mời.

Hình ảnh minh họa: