CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN “A” 11.6.2017 CHÚA BA NGÔI (Ga 3,16-18)


Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm Tình Thương Hiệp Nhất, cao vời và sâu thẳm, được ban tặng cho con người. Trong tâm tình ngợi khen suy phục và đầy lòng kính mến Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1/ “Hãy đi rao giảng và làm phép rửa cho họ Nhân Danh Cha, và Con và Thánh Thần”. Chúng ta cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh, nhiệt thành loan báo Tin Mừng, chuyên cần ban phát và nhận lãnh các Bí tích cứu độ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2  Chúng ta cầu xin Cha cho mọi Ki-tô hữu trên khắp thế giới, được ơn hiệp nhất trong cùng một đức tin và lòng vậng phục Đức Thánh Cha. Xin cho mọi người ý thức cầu nguyện và phát triển tinh thần đại kết giữa các Giáo Hội Ki-tô.
3/  Chúng ta cầu xin Cha ban đồi dào ơn thánh cho tất cả những người chưa tin vào Chúa Ki-tô. Xin cho họ sớm được gia nhập vào gia đình Hội Thánh.
4/ Chúng ta cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết xóa bỏ mọi ích kỷ, giận hờn, ghen ghét, biết sống hiệp nhất và bình an theo hình ảnh và tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi,.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu, Cha đã tạo dựng và cứu chuộc chúng con cách lạ lùng, xin đón nhận những lời nguyện xin của chúng con và ban ơn trợ giúp để chúng con sống xứng đáng với tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: