CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Nhật Ký Giáo Lý Viên 29.6.201629.6.2016

Nguyện xin Chúa giúp con ý thức giới thiệu Chúa và giáo huấn của Ngài cho những ai Chúa gửi đến cho con. Amen.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

CHỈ CẦU NHƯ Ý.
Có một thương nhân đi qua Thanh Minh thăm Thanh Hồ Quân, Quân hỏi người thương nhân:
- “Ông cần gì ?”
Thương nhân nói:
- “Chỉ cầu như ý.”
Thanh Hồ Quân bèn tặng thương nhân một đầy tớ gái, tên là “Như Ý”. Có cầu tất phải được như ý nguyện.
Về sau, vì ngày tết nguyên đán nên Nhu Ý dậy trễ, thương nhân đánh nó, Như Ý té vào trong hồ phân nên không thấy đâu nữa.
Về sau này người ta vì cầu “như ý”, cho nên trong ngày tết nguyên đán, dùng dây thừng nhỏ bó lại làm người vải, ném vào trong hồ phân nói là để cầu như ý nguyện.
(Vân Tiên tạp ký)

Suy tư 65:
Người nghèo cầu nguyện với Chúa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, nhưng cầu hoài mà vẫn không có gạo ăn, không thấy được như ý.
Người thất nghiệp cầu nguyện với Chúa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, nhưng cả ngày rong ruổi hết công ty này đến xí nghiệp nọ để kiếm việc làm mà không ai nhận...
Không ai được như ý nguyện cả, nên họ đã đi đến trước miếu Quan Thánh cầu xin, và họ đã bỏ đạo. Họ bỏ đạo cũng đúng thôi, vì đức tin của họ không đặt trên nền tảng đức tin, nhưng được đặt trên cầu “như ý”, cầu xin không được thì không thèm đi nhà thờ, cầu xin không được thì nghỉ chơi với Chúa Mẹ.
Thiên Chúa là Đấng rất công bằng, đúng, rất công bằng, Ngài sẽ không để những ai hằng ngày tôn vinh chúc tụng Ngài, làm theo thánh ý Ngài mà khi cầu xin lại trở về tay không ! Ngài là Thiên Chúa, cho nên cách Ngài ban tặng cũng là cách thức của Thiên Chúa, có nghĩa là Ngài sẽ nhắm đến phần thưởng cao quý, đời đời, để ban tặng, đó là phần rỗi linh hồn chúng ta. Quà của nhà vua tặng không thể là một vài mẫu bánh mì, vài lon gạo, nhưng là trân châu quý báu, là vượt trên gạo cơm.
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” cũng đồng thời với “Xin Cha cho chúng con hôm nay biết vâng ý Cha vượt trên như ý của chúng con, vì đó là phần thưởng quý báu nhất mà Cha tặng cho chúng con."

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
--------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 27/06/2016
Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, Giáo Xứ chúng ta cử hành Đại Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, vừa để bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ, và cũng để mừng Bổn mạng của Giáo Xứ và của một số đoàn thể. Trong tâm tình vui mừng tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Lời Nguyện: Xướng viên.
1)     Với ý định yêu thương nhiệm mầu, Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha ban cho các tín hữu luôn cảm nghiệm được tình thương cứu độ của Cha, và xin cho chúng con  biết noi gương Mẹ mà luôn làm theo lời Con Cha truyền dạy.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2)     Đức Maria đứng kề bên thập giá Chúa Giê-su để hiệp công cứu độ loài người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha thương gìn giữ Hội Thánh và các đấng bậc trong Hội Thánh. Cách riêng, xin Cha ban sức mạnh, trí khôn ngoan, và lòng nhiệt thành cho Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận chúng con, cho Đức Giám Mục chủ sự Thánh lễ hôm nay, và cho Dòng Chúa Cứu Thế trong   sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3)     Hôm nay cũng là ngày mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Giáo Xứ và một số đoàn thể. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha thương đổ muôn ân phúc xuống trên Quí Cha,  Quí Thầy trong Dòng, quí vị trong Hội Đồng Mục Vụ các cấp, và toàn thể dân Chúa.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4)     Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Ki-tô hữu khắp nơi biết nhận Đức Maria là Mẹ Hằng Cứu Giúp, với lòng hiếu thảo và biết chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ khi vui cũng như lúc buồn, đặc biệt những khi gặp gian nan, khốn khó.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Người cộng tác vào ơn cứu độ trần gian và trở thành Mẫu Tử khi luôn chuyển cầu ơn Cha cho chúng con. Nguyện xin Cha đoái nhậm những lời nguyện xin mà chúng con dâng lên hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Phóng sự Ảnh Mẹ trở về La Mã Bến Tre 27.6.201627.6.2016

Cùng đi với Mẹ...
Hướng dẫn đoàn: Cha Bề Trên Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng
Thời gian và địa điểm khởi hành: 5 giờ sáng ngày 27.6.2016 tại sân Tu Viện DCCT.SG