CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2016

Giờ Lễ và Lịch giải tộiNHÀ THỜ GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
38 KỲ ĐỒNG – PHƯỜNG 9 – QUẬN 3

* Lịch giải tội
tại Đền Đức Mẹ HCG
Sài Gòn:
*Sáng: 8g00 - 10g30
*Chiều: 14g00 - 16g30
Các ngày trong tuần trừ ngày Chúa Nhật
__________________
*Các giờ lễ:
Ngày Thường
05g00: Thánh lễ 1.
06g00: Thánh lễ 2.
18g00: Thánh Lễ 3

 Ngày Chúa Nhật
CHIỀU THỨ BẢY
18g30: Thánh lễ 1.


NGÀY CHÚA NHẬT
05g00: Thánh lễ 2.
06g30: Thánh lễ 3.
08g00: Thánh lễ 4.
10g00: Thánh lễ 5.
15g30: Thánh lễ 6.
17g00: Thánh lễ 7.
18g30: Thánh lễ 8.
20g00: Thánh lễ 9
________________

Nguồn: http://www.trungtammucvudcct.com/web/home.php

Không có nhận xét nào: