CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

HỌC ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤHỌC ĐỆM ĐÀN PHỤNG VỤ

XIN LIÊN HỆ 

THẦY HOÀNG PHƯƠNG

ĐTDĐ: 0903 360 736


Chúc Mừng bổn mạng Cha Bề Trên Chánh Xứ Phê-rô Đinh Ngọc Lâm CSsR 29.6.2019

Hội Đồng Mục Vụ các cấp và các Đoàn thể Chúc Mừng bổn mạng Cha Bề Trên Chánh Xứ Phê-rô Đinh Ngọc Lâm CSsR và Ông Phó Chủ tịch ngoại vụ Phê-rô Vũ Minh Nghĩa 29.6.2019

Ảnh minh họa sáng Thứ Bảy 29.6.2019 tại Phòng Hiệp Nhất Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Bổn mạng Xứ Đoàn Phạt Tạ Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Saigon 28.6.2019


Phần 1: Thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giê-su lúc 18 giờ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. (chờ xem video của Giáo Xứ)
Chủ tế: Cha Chánh Xứ Phê-rô Đinh Ngọc Lâm CSsR
Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR
Phần 2: Tiệc mừng tại Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Thánh lễ (Ảnh)
Lời Nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, xin giúp chúng con mỗi ngày yêu mến Chúa hơn.