CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

A Marriage of The Poor at Nice Meal.


A Marriage of The Poor at Nice Meal.
The Church 38 Ky Dong - District 3 - Saigon - Vietnam.
Husband is blind and has one hand. Wife with a disability in her leg.