CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Bà Mara (Xóm Giáo 1 - GX.ĐMHCG.SG)

8.2.2017
Ảnh: Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn viếng Cụ Bà Maria lúc 10 giờ 45.

Lạy Chúa! Giờ đây chúng con xin Chúa chấp nhận lời kinh thầm lặng của chúng con cầu cho Cụ Bà Maria  là người Chúa biết, là người Chúa yêu. Giờ đây Cụ Bà Maria đã đi hết con đường đời. Xin Chúa đón nhận Cụ Bà Maria vào Nước Trời là nơi đầy hoan lạc và bình an muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: