CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Chầu Thánh Thể 9.2.2017
CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 9.2.2017
Tin Mừng Chúa Nhật VI Thường Niên A - Mt 5, 17-37
LUẬT TRỌN LÀNH CỦA CHÚA GIÊ-SU
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta bắt đầu giờ Chầu Thánh Thể. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện và xin ơn  Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Lạy Chúa Giê-su, học hiểu và thực thi Lề Luật Chúa dạy là lẽ khôn ngoan giúp chúng con được vào Nước Trời. Chúng con yêu mến Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đến thánh hóa, đổi mới chúng con, giúp chúng con đủ ơn thiêng và lòng mến để tuân giữ lề luật của Ngài. Amen.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần – Cung D – ĐK  + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Phút linh thiêng – Cung C – ĐK + PK1 + ĐK (Sách hát Chầu trang 26) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ SUY NIỆM
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu: Mt  5,17-37
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
 "Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
"Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.
"Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
Sau Tin Mừng trước Suy Niệm 1, hát PK1 + ĐK Bài Lời Trường Sinh của Linh mục Thành Tâm, Thánh Ca Vào Đời trang 91 – Cung G.
Chủ đề: Luật trọn lành của Chúa Giêsu
A. Suy Niệm 1: Chúa Giêsu giải thích Lề Luật:
Trước tiên, chúng ta cần xác định đâu là ý nghĩa của Luật mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến ở đây. Truyền thống Do-thái có ít nhất 4 cách cắt nghĩa: (1) Thập Giới; (2) 5 cuốn Sách đầu tiên của Kinh Thánh, Ngũ Thư; (3) Sách Luật và Sách Ngôn Sứ; và (4) không chỉ 3 điều trên, mà còn cả Luật theo truyền thống của tổ tiên nữa, như luật rửa tay và thanh sạch, như phái Pha-ri-sêu hay tranh luận với Chúa Giêsu. Chắc chắn, Chúa Giêsu không muốn nói tới luật lệ của con người (4), vì chúng bất toàn và hay thay đổi. Ngài cũng không muốn nói tới cách giải thích Luật theo sự hiểu biết của con người (2) và (3), vì nhiều khi chúng đi quá xa nguyên tắc căn bản và trở thành gánh nặng cho con người; tuy nhiên, lời các ngôn sứ về việc Chúa đến chắc chắn Ngài sẽ kiện toàn. Thập Giới có lẽ là điều Chúa Giêsu muốn ám chỉ ở đây, vì nó đến trực tiếp từ Thiên Chúa và không bao giờ thay đổi. Ba áp dụng của Luật Chúa muốn nói tới ở đây.
(1) Thi hành Luật chứ không phải chỉ biết Luật: Nhiều người nghĩ có thể trở nên công chính bằng việc biết Luật hay biết Đức Kitô, Chúa Giêsu nhấn mạnh việc thực thi Lề Luật. Biết mà không thi hành, có ích lợi gì cho người biết đâu, Satan và bè lũ của chúng biết còn hơn con người. Chúa cũng nhấn mạnh đến việc dạy dỗ con người làm theo những gì Luật dạy: “Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”
(2) Không được khinh thường và tức giận với anh em: Nhiều người trong chúng ta chỉ để ý tới tội giết người, mà ít khi chịu để ý tới tội khinh thường và chửi rủa anh em. Dĩ nhiên, Chúa không kết tội nóng giận tự nhiên khi tha nhân làm điều gì cho mình buồn lòng; nhưng không được phản ứng đến độ khinh thường và lăng nhục tha nhân.
(3) Sống hòa thuận với tha nhân: Truyền thống Do-thái không xa lạ với lời dạy của Chúa, vì trong Cựu Ước, tội chỉ có thể được tha khi hội đủ 3 điều: làm hòa, thú tội với Thiên Chúa, và dâng lễ vật đền tội. Tội không thể được tha cho dù đã thú tội và dâng lễ vật. Vì thế, “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” Chúa cũng dạy một điều rất khôn ngoan là hãy biết sống hòa thuận với tha nhân, và tìm cách giải quyết với nhau khi có vấn đề: chuyện bé đừng xé ra to; chuyện có thể giải quyết với nhau được đừng đưa nhau đến cửa quan để cả hai đều chịu thiệt hại.
*Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp chúng con luôn biết học hỏi và sống theo đường lối khôn ngoan của Chúa. Amen.
Thinh lặng ½ phút.
Hát PK2 + ĐK Bài Lời Trường Sinh của Linh mục Thành Tâm, Thánh Ca Vào Đời trang 91,92 – Cung G.

B. Suy Niệm 2: Sống theo sự thật: Hễ "có" thì phải nói "có;" "không" thì phải nói "không."
Nguyên tắc căn bản trong cuộc đời là con người phải biết sống theo sự thật, và tuyệt đối không sống theo sự sai trái; dẫu biết sự thật mất lòng, con người vẫn phải nói, sống, và làm chứng cho sự thật. Sống theo sự thật không dễ vì nó đòi hy sinh và ngay cả có thể phải chết để làm chứng cho sự thật. Không ai có thể vỗ ngực tự nhận mình luôn sống theo sự thật; nhưng điều quan trọng là sau khi đã lỡ sống theo sự gian trá, con người phải có can đảm tự nhận và thú lỗi: mình đã không sống theo sự thật Thiên Chúa dạy. Đừng biện hộ với hết lý do này đến lý do kia, để rồi dần dần giải thích sự gian trá theo lý luận quanh co của mình; nhất là để biến sự gian trá thành sự thật. Chúa Giêsu đưa ra 4 áp dụng về việc sống theo sự thật.
(1) Việc ngoại tình: Sự thật không phải chỉ biểu lộ trong việc làm nhưng còn bắt nguồn trong tư tưởng. Chúng ta cần phân biệt ở đây giữa thèm muốn tự nhiên với cố ý thèm muốn. Nếu một người nam nhìn người nữ với sự rung động tự nhiên, rồi gạt bỏ đi ngay, điều đó không có tội. Điều Chúa Giêsu muốn đề cập đến ở đây là trường hợp cố tình nhìn để khơi động tình dục. Hiểu như thế, điều phải tránh không chỉ nhìn phụ nữ nhãn tiền, mà còn bao gồm cả phụ nữ trong phim, ảnh, internet... để kích thích tình dục nữa; khi làm như thế cũng là đang khao khát con người của họ dẫu họ không biết.
Điều Chúa Giêsu dạy: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục” không thể hiểu theo nghĩa đen, dẫu đã có vài người đã làm như vậy. Với sự yếu đuối của con người, nếu cứ làm như thế, không biết trên thân thể còn gì để móc và cắt! Điều Chúa muốn nêu bật là sự trầm trọng của tội, chúng ta phải cố gắng hết sức để đừng làm nô lệ cho tội lỗi, vì nó sẽ giam hãm chúng ta trong hỏa ngục.
(2) Việc ly dị: Căn bản là sự trung thành với lời mình đã thề hứa với Thiên Chúa và với nhau. Giao ước hôn nhân không bao giờ có thể xóa bỏ được vì “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.” Con người có thể vịn vào hàng trăm thứ lý do để xin ly dị; nhưng đơn giản là vì con người đã không thật lòng với Thiên Chúa và với nhau, ngay từ ban đầu hay trong cuộc sống lứa đôi. Giáo Hội có cho phép ly dị cũng chỉ vì những yếu đuối không sống theo sự thật được của người xin; chứ Giáo Hội chẳng bao giờ xé được hôn nhân mà Thiên Chúa đã liên kết.
(3) Việc thề hứa: Nguyên tắc căn bản Chúa Giêsu dạy là sống theo sự thật. Nếu con người luôn sống theo sự thật, thề hứa là chuyện thừa. Người ta có thể tin lời của một người luôn sống theo sự thật mà không cần thề hứa gì cả; nhưng nếu một người đã không sống theo sự thật, có thề hứa bao nhiêu cũng chẳng bảo đảm được lời người ấy hứa. Trong lịch sử, đã có những bộ tộc cấm tuyệt đối chuyện thề hứa như Essenes và Quakers. Chúa Giêsu vạch ra những gian manh của con người trong việc thề hứa để khỏi phải giữ, và Ngài dạy: “đừng thề chi cả.”
(4) Sống theo sự gian trá là sống theo ác quỉ: Lời của Thiên Chúa là sự thật, và Đức Kitô đã cầu xin Cha Ngài thánh hóa các môn đệ trong sự thật (Jn 17). Mục đích của việc thánh hóa này là vì các môn đệ còn phải sống trong thế gian, dưới ảnh hưởng của ác thần. Lời Chúa và sự thật không thể tách rời nhau, con người sống theo sự gian trá có thể vì không biết sự thật. Một người luôn học hỏi, suy niệm, và nắm vững Lời Chúa, khó lòng cho ma quỉ cám dỗ theo đường gian ác.
*Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để chúng con biết đương đầu với đường lối khôn ngoan của thế gian hầu sống theo sự thật, chân lý của Chúa. Amen.
Thinh lặng ½ phút.
Hát PK3 + ĐK Bài Lời Trường Sinh của Linh mục Thành Tâm, Thánh Ca Vào Đời trang 92 – Cung G.

D. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến! Thiên Chúa đã sai Con Một yêu dấu của Người là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để mạc khải chân lý và kiện toàn lề luật. Trong tâm tình lắng nghe và quyết tâm tuân giữ cách vẹn toàn điều Chúa truyền dạy, chúng ta hãy thành tâm dâng lời cầu xin:
1.      “Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi, do Thánh Thần của Người.”Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, cách riêng Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng các Đức Giám mục của chúng ta, luôn vâng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và trung thành với giáo huấn của Đức Kitô khi loan báo Tin Mừng.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
2.      “Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý và luôn sống theo lương tâm ngay lành, được ơn nhận biết chỉ có Thiên Chúa là nguồn mạch Chân-Thiện-Mỹ và là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3.      “Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã.”Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu biết vượt qua những khác biệt và bất đồng, để luôn sống hoà thuận yêu thương nhau, giúp nhau hoàn tất ơn gọi đời mình như một lễ dâng để tri ân và tôn vinh Thiên Chúa tình yêu.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
4.      “Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người và mọi gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn biết tôn trọng sự thật và phẩm giá con người, hết lòng tuân giữ các giới răn Chúa truyền dạy cách chân thành, để mỗi ngày nên hoàn thiện hơn hầu xứng đáng là công dân Nước Trời.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
Người hướng dẫn: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, xin thương chúc lành cho những ước nguyện của chúng con, cùng xin ban Thánh Thần để Người thúc đẩy và hướng dẫn chúng con luôn trung thành chu toàn mọi lề luật Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyễn Hữu)
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1.
Hát: Thờ lạy Chúa – Cung D. (Sách hát Chầu trang 31)            
Xướng: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Đáp: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2.
Phép lành Thánh Thể.
III/ KẾT THÚC
Hát: Tận hiến cho Mẹ – Cung F. (Sách hát Chầu trang 55)                    
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc Cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
Gioakim Phạm Văn Lượng – Xóm Giáo 5.


Tham khảo:
Lời nguyện giáo dân: Nguồn: http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20140214/24948
Suy niệm: LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OPKhông có nhận xét nào: