CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN “A” 12.2.2017 (Mt5,17-37)Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Đức Giê-su đến không phải để bãi bỏ nhưng để kiện toàn, không phải để luận phạt nhưng là để tìm và cứu những gì hư mất. Chúng ta dâng lời cảm tạ Người và nhờ Người dâng lên những lời tha thiết nguyện xin:

1/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Hội Thánh toàn cầu, Hội Thánh Việt Nam được ơn công chính hóa, được ơn hiệp thông, hiệp nhất và bình an.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Đức Giê-su đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các quốc gia trên thế giới ngày càng hoàn chỉnh luật pháp của họ như ý Cha muốn.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người làm chủ được đôi mắt, biểu tượng cho ước muốn, và làm chủ được bàn tay, biểu tượng cho hành động, để họ luôn sống ngay chính trước mặt Cha.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
                                                                                    
4/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta được sống chân thật, liêm khiết, cho các gia đình trở nên mái ấm của tình thương chung thủy và an hòa.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha vì yêu thương, Cha đã ban Con Một Cha đến dạy dỗ chúng con, và dẫn đưa chúng con đến với Cha là nguồn ơn cứu rỗi. Cúi xin Cha thương vui lòng đoái nhậm những ý nguyện mà chúng con kính cẩn dâng lên nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: