CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Giỗ mãn tang Cha Giuse Cao Đình Trị CSsR (12.2.2014 - 12.2.2017) tại Giáo Xứ Ngô Xá - Giáo Phận Xuân Lộc

Ảnh tư liệu: Cha Giuse Hồ Đắc Tâm CSsR, nguyên Bề Trên Chánh Xứ GX.ĐMHCG cử hành nghi thức tiễn biệt.

Chúa Nhật 12.2.2017 là ngày Giỗ mãn tang Cha Giuse Cao Đình Trị CSsR, nguyên Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn (1981 - 1993).
Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, nguyện xin Ngài tưởng thưởng Cha Giuse Cao Đình Trị CSsR trên Nước Hằng Sống muôn đời.
Thánh lễ Giỗ được cử hành tại Giáo Xứ Ngô Xá, Giáo Phận Xuân Lộc buổi sáng cùng ngày.

Chương Trình tại Giáo Xứ Ngô Xá:
Phần I:  Gặp gỡ - Kinh nguyện (9 giờ 30)
Phần II: Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ sự. (10 giờ 45)
Giảng lễ: Cha An-tôn Lê Ngọc Thanh CSsR
Đồng tế: Cha Hạt Trưởng, Cha Chánh Xứ Ngô Xá, Cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành CSsR và Quí Cha.
Ý Lực Lời Chúa theo Sách Huấn Ca:
Người không truyền cho ai ăn ở thất đức,
cũng không cho phép ai phạm tội (Hc 15,20)
Chia sẻ của Đức Cha Micae theo gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Hãy mở cửa Nhà Thờ cho muôn dân nước bước vào.
Hãy mở cửa tâm hồn đón tiếp anh em cùng một Cha trên trời.
Cộng đoàn Phụng vụ: Huyết tộc, Linh tông, Quí Tu sĩ nam nữ và Quí khách mời.
Phần III: Bữa ăn Hiệp Nhất - Yêu Thương. (Sau Thánh lễ).

Hình ảnh minh họa tại Giáo Xứ Ngô Xá:
Không có nhận xét nào: