CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 27/06/2016
Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay, hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, Giáo Xứ chúng ta cử hành Đại Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, vừa để bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ, và cũng để mừng Bổn mạng của Giáo Xứ và của một số đoàn thể. Trong tâm tình vui mừng tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Lời Nguyện: Xướng viên.
1)     Với ý định yêu thương nhiệm mầu, Cha đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha ban cho các tín hữu luôn cảm nghiệm được tình thương cứu độ của Cha, và xin cho chúng con  biết noi gương Mẹ mà luôn làm theo lời Con Cha truyền dạy.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2)     Đức Maria đứng kề bên thập giá Chúa Giê-su để hiệp công cứu độ loài người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha thương gìn giữ Hội Thánh và các đấng bậc trong Hội Thánh. Cách riêng, xin Cha ban sức mạnh, trí khôn ngoan, và lòng nhiệt thành cho Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận chúng con, cho Đức Giám Mục chủ sự Thánh lễ hôm nay, và cho Dòng Chúa Cứu Thế trong   sứ vụ loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3)     Hôm nay cũng là ngày mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Giáo Xứ và một số đoàn thể. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Cha thương đổ muôn ân phúc xuống trên Quí Cha,  Quí Thầy trong Dòng, quí vị trong Hội Đồng Mục Vụ các cấp, và toàn thể dân Chúa.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4)     Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Ki-tô hữu khắp nơi biết nhận Đức Maria là Mẹ Hằng Cứu Giúp, với lòng hiếu thảo và biết chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ khi vui cũng như lúc buồn, đặc biệt những khi gặp gian nan, khốn khó.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Người cộng tác vào ơn cứu độ trần gian và trở thành Mẫu Tử khi luôn chuyển cầu ơn Cha cho chúng con. Nguyện xin Cha đoái nhậm những lời nguyện xin mà chúng con dâng lên hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: