CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

BÀI PHÁT BIỂU MỪNG TÂN LINH MỤC DCCT

Kính thưa Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế
Kính thưa Cha Bề Trên Chánh Xứ
Kính thưa Tân Linh mục Phaolô và quí Cha đồng tế

Kính thưa quí tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Ngày 1/8/2014, Giáo Hội năm châu mừng kính lễ Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế.

Hôm nay 2/8/2014, Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn và Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn với Tân Linh Mục đệ tử Thánh Anphongsô đang hiện diện cùng quí Cha đồng tế trên bàn Tiệc Thánh.

Toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn chúng con trân trọng chào mừng Tân Linh Mục Phêrô Lý Trọng Danh, là con em trong   Giáo Xứ.

Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, nhờ ơn Chúa, đầu tháng 7 vừa qua, Dòng Chúa Cứu Thế đã hiến dâng lên Giáo Hội 12 thợ gặt, nay lại thêm 01 thợ gặt.

Cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, chúng tôi xin trân trọng chúc mừng hạnh phúc cao quý nhất của Thân mẫu Linh Mục Phaolô, chúng tôi cũng xin chung chia niềm vui  với quí quyến và cộng đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng vì Linh Mục Phaolô là con em trong Xóm Giáo, là Linh Mục thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế, là Linh Mục thứ ba của Xóm Giáo 2.

Trong tâm tình tạ ơn và vui mừng, xin Chúa ban cho Dòng Chúa Cứu Thế ngày càng đào tạo, sản sinh nhiều mục tử đệ tử Thánh Anphongsô, nhờ thế Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con ngày càng có thêm nhiều Linh Mục.

Xin Chúa, qua trung gian Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô, che chở gìn giữ quí Cha, đặc biệt Tân Linh Mục Phaolô trên khắp nẻo đường phục vụ theo đặc sủng và linh đạo của Dòng Thánh và lời mời gọi dấn thân của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Chúng con xin cám ơn, kính chúc sức khỏe và kính chào quí Cha, quí Tu Sĩ và cộng đoàn dân Chúa.

02/08/2014

Không có nhận xét nào: