CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Xóm Giáo 8 Mừng Bổn Mạng, Mừng Tân Niên 11.2.2017


12.2.2017
Xóm Giáo 8 thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn Mừng Bổn Mạng, Mừng Tân Niên 11.2.2017
Phần I: Thánh lễ lúc 18 giờ ngày 11.2.2017
Chủ tế, giảng lễ: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng CSsR
Đồng tế: Cha GB. Nguyễn Bình Định CSsR
Cộng đoàn Phụng vụ: Xóm 8 và khách mời.
Phần II: Bữa ăn thân mật.

Nguyện xin Chúa chúc phúc, ban muôn hồng phúc trên các gia đình của Xóm Giáo 8 nhân ngày bổn mạng Đức Mẹ Lộ Đức.
Không có nhận xét nào: