CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

Mầu sắc Tết Đinh Dậu 2017 tại GX.ĐMHCG sáng 24.1.2017

HÂN HOAN XUÂN ĐẾN THAO THỨC THÔNG TRUYỀN ĐỨC TIN
HẠNH PHÚC TẾT VỀ QUYẾT TÂM LOAN BÁO TIN MỪNG

Ảnh 24.01.2017
Hoa vàng cánh mỏng gọi rằng mai
Cũng nở vào xuân sánh vạn loài
Kẻ chuộng cây cành bao dáng mã
Người mê lá nụ những khuôn bài
Tươi màu chúc tụng luôn làm giỏi
Đậm sắc cầu mong mãi trổ tài
Cạnh trúc giao thề chung thủy, nghĩa
Bên tùng ước hẹn vững bền, dai.
BÀI THƠ: HOA MAI VÀNG (NGŨ ĐỘ THANH)
Thơ: Lưu Xuân Cảnh


Ảnh 22.1.2017Ảnh 21.1.2017

12.1.2017
Ảnh chụp lúc 9 giờ 30 

KHU VỰC TU VIỆN DCCT.SG
KHU VỰC NHÀ THỜ GX.ĐMHCG.SG

NHÀ SÁCH ĐMHCG.SG


12.1.2017
Ảnh chụp  lúc 10 giờ 4012.1.2017
Ảnh chụp  lúc 19 giờ 30


Không có nhận xét nào: