CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria

11.01.2017
Tại Nhà Vượt Qua GX.ĐMHCG.SG lúc 8 giờ 40.


Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


Không có nhận xét nào: