CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH “A” 08.01.2017 (Mt 2,1-12)Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa muốn cứu  độ hết thảy mọi người nhờ Đức Giê-su Ki-tô và đã dùng ánh sáng dẫn muôn dân đến gặp Đấng Cứu Thế. Chúng ta cùng cảm tạ và dâng lời nguyện xin:

1/ Hài Đồng Giê-su đã sinh ra nơi nghèo hèn giá lạnh thành Bê-lem. Chúng ta hãy cầu xin Cha ban cho các vị Mục tử của Giáo Hội như ngôi sao dẫn đường đưa mọi người đến nơi Chúa ngự thờ kính Người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Trên thế giới còn rất nhiều vị lãnh đạo quốc gia chưa tin vào Chúa Giê-su Giáng Thế. Chúng ta hãy cầu xin Cha soi sáng cho họ được nhìn thấy và bái lạy Ngài, làm cho dân tộc của họ được hưởng niềm vui cứu rỗi nơi Chúa Hài Đồng Giê-su.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Trên đất nước Việt Nam hiện nay, hằng ngày vẫn còn những người nhẫn tâm hủy bỏ, giết chết các thai nhi. Chúng ta hãy cầu xin Cha thứ tha và biến đổi   tâm hồn họ để họ nhận biết Cha chính là Đấng tạo thành nên con người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Thứ Bảy 14 tháng 1 năm 2017 Lễ Kính Chân Phúc Phêrô Donders (Phêrô Đon-đước) Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta hãy cầu xin Cha chúc phúc và đổ muôn hồng phúc trên Quí Cha Quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.


Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, Đức Ki-tô Con Cha đã sai chúng con mang sứ điệp Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho lời nói và việc làm của chúng con trở nên những bằng chứng sống đợng của tình yêu Cha đối với nhân trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: