CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

Suy Tôn Lời Chúa 19/10/2016Ngày đăng: 20.10.2016

Chủ đề: TRUYỀN GIÁO

Tin Mừng: Mt 28, 16-20
Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê, và sai môn đệ đi đến với muôn dân (Mc 16: 14 -18; Lc 24: 36 -49; Ga 20: 19 -23; Cv 1:6-8)
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Chia sẻ: Cha Phaolô Trần Hữu Dũng CSsR
Hướng dẫn cộng đoàn: Gioakim Phạm Văn Lượng
Thời gian: 19 giờ 30 - 20 giờ 30.
Địa điểm: Trong Nhà Thờ GX.ĐMHCG.SG

Phần I: Suy Tôn Lời Chúa.
Phần II: Suy Tôn Thánh Thể (với phép lành Thánh Thể).

Lược trích:

Lắng nghe Lời Chúa:

 Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. (Mt 28,19)
Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20)

Lời  Nguyện:

1/  Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban cho các vị Chủ Chăn và mọi thành phần Dân Chúa luôn biết cộng tác với nhau, giúp nhau hoàn thành sứ mạng Chúa đã trao phó là Loan Báo Tin Mừng đến với muôn dân.

2/ Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể cho các tín hữu trong các Giáo Xứ, đặc biệt các Giáo Xứ truyền giáo cảm thấy mình cần phải dấn thân hơn để phục vụ quê hương trên mọi bình diện theo chỉ dẫn của Hội Thánh.

3/ Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể cho mỗi người trên thế giới hôm nay biết tìm kiếm Chúa và khát khao chân lý, để nhờ đó mà gặp được Chúa Kitô.

4/ Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban cho mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây một nghị lực mạnh mẽ để sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực, kiên trì lên đường truyền giáo theo sự dạy bảo của Chúa.

5/ Nguyện xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban cho những ai ở Miền Trung đang lâm cảnh lũ lụt, giông bão tìm được sự đỡ nâng của Chúa qua những tấm lòng cao thượng, mau chóng ổn định đời sống.

*Sau mỗi Lời Nguyện, Cộng đoàn hát:


Hãy đi đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian, đem nhiều ơn lai láng, tuôn tràn khắp chúng nhân.

Không có nhận xét nào: