CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN “C” 23/10/2016


VPGX trân trọng thông báo:
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Hôm nay Chúa Nhật Truyền Giáo, theo truyền thống xưa nay, và cũng đáp lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Tòa Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn về việc đóng góp cho Quỹ Truyền Giáo.
Giáo Xứ có đặt thùng quyên góp Quỹ Truyền Giáo trọn ngày Thứ Bảy 22/10 và Chúa Nhật 23/10/2016.
2/ Thứ Ba 25/10/2016, lúc 18 giờ có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót. Sau phần học hỏi có Thánh lễ.
3/ Để giúp cho cộng đoàn hưởng ơn đại xá, nhường lại cho các linh hồn, nhân dịp lễ kính các Thánh và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Quí Cha sẽ tăng cường giải tội vào ngày 29/10 (Thứ Bảy), 31/10        (Thứ Hai) và 01/11/2016 (Thứ Ba)
-         Sáng từ 8 gi đến 10 gi 30
-         Chiều từ 14 giờ đến 17 giờ
4/ Trong những tuần vừa qua, vào những Thánh lễ cuối cùng của ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật, bọn xấu đã lợi dụng lúc ra về đông người, có ông bà anh chị em đã bị giật giỏ, điện thoại. Nay Giáo Xứ nhắc nhở ông bà anh chị em quan tâm đề phòng, nhất là những nơi lên xuống hầm xe.
Xin quí cộng đoàn hiệp thông, đồng thời xin ông bà anh chị em tiếp tay nâng đỡ bằng lời cầu nguyện cũng như đóng góp vật chất vào sứ mạng Truyền Giáo, đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của người Ki-tô hữu.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho ông bà anh chị em.

                                                                                          VPGX

Không có nhận xét nào: