CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Video Lễ Mẹ Thiên Chúa – Mừng thọ 371 cụ
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/01/video-le-me-thien-chua-mung-tho-371-cu/

01/01/2016 Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Thiên Chúa
Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn Mừng Thọ 371 Cụ

Không có nhận xét nào: