CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

05.01 – Video Lễ Thánh Gioan NeumannNguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/01/05-01-video-le-thanh-gioan-neumann/

Video Lễ Mùng Kính Thánh Gioan Neumann (1811-1860)
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Không có nhận xét nào: