CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Thánh lễ 6g30 Lễ Chúa Hiển Linh*Thánh lễ dành cho HĐMV Chúa Nhật đầu tháng.


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2016/01/thanh-le-6g30-le-chua-hien-linh/

03/01/2016 Lễ Chúa Hiển Linh
Lm Tôma Trần Quốc Hùng DCCT
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Không có nhận xét nào: