CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

BÁO CÁO TỔNG KẾT SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NĂM QUÝ TỴ 2013


Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28, 19)
BÁO CÁO TỔNG KẾT
SINH HOẠT CỦA GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
NĂM QUÝ TỴ 2013

A.  LỜI MỞ ĐẦU
Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi. (Tv 65,12)
Hôm nay Chúa Nhật 26/01/2014 nhằm 26 tháng chạp Âm lịch, tất cả chúng ta đại diện Gia Đình GX.ĐMHCG qui tụ trước Bàn Thờ Thiên Chúa hiệp dâng THÁNH LỄ TẠ ƠN TẤT NIÊN. Đây là dịp thuận lợi để toàn thể Giáo Xứ và mỗi người chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì những ân lộc Ngài đã ban trong năm qua.
Với tâm tình tạ ơn ấy, thay mặt Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, con xin phép Báo Cáo Tổng Kết Sinh Hoạt Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Năm 2013 trước Quí Cha và Cộng Đoàn.
Năm 2013, Giáo Xứ ĐMHCG tiếp tục SỐNG ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN GIÁO, là NĂM ĐỨC TIN hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ, và đặc biệt, là NĂM THÁNH GIÁO XỨ với những kỷ niệm đáng nhớ: 50 năm thành lập Giáo Xứ, 60 năm làm phép Đền Thánh, và 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế có mặt tại Sàigòn. Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy và Quí Cha trong Ban Quản Xứ hướng dẫn, Giáo Xứ ĐMHCG đã tiến những bước đáng kể, những bước vừa có tính củng cố, vừa có tính khai phá, đổi mới. Kính mời  Quí Cha và cộng đoàn lắng nghe để cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ, đồng thời xin Ngài ban cho chúng ta ơn hiệp nhất, yêu thương, cùng nhau góp tay xây dựng cộng đoàn Giáo Xứ trong Năm Mới Giáp Ngọ 2014, năm mà Giáo Hội Việt Nam hướng về Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình, năm mà  Giáo Xứ chúng ta tiếp tục mở cửa, ra đi đến với lương dân sống kề cận chúng ta.
Kính thưa Quí Cha, Quí Cộng Đoàn!
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Hạt Tân Định. Cơ cấu tổ chức gồm Ban Quản Xứ và        Hội Đồng Mục Vụ các cấp, đứng đầu là Cha Chánh Xứ. Cộng tác với Ngài có bốn Cha Phó Xứ, bốn Cha Phụ Tá, Ban Thường Vụ, Ban Điều Hành 8 Xóm Giáo và các Ủy Viên chuyên môn. Hòa nhịp với Giáo Hạt và Giáo Phận trong tinh thần truyền giáo cho lương dân, từ nay Giáo Xứ chúng ta có thêm  Ban Truyền Giáo và chức danh Ủy Viên Truyền Giáo.
B.   NỘI DUNG
Báo cáo tổng kết 2013 lược ghi ba sinh hoạt theo ba khối Phụng Vụ – Lời Chúa & Giáo Lý – Mục Vụ sau đây:
I.    VỀ PHỤNG VỤ
Năm 2013, Giáo Hội cử hành Phụng Vụ Năm C. Một số Thánh lễ đặc biệt được cử hành tại Nhà Thờ Giáo Xứ như sau:
-     Ngày 01/01/2013, lễ Thánh Maria, M Thiên Chúa, lúc 18 gi 00, Cha Chánh Xứ chủ sự Thánh lễ đồng tế khai mạc giai đoạn chuẩn bị Năm Thánh 2013.
-     18 giờ 00 ngày 12/3/2013, Thánh lễ đồng tế KHAI MẠC NĂM THÁNH 2013, MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ do Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế và giảng lễ.
-     17 giờ 00 ngày 27/6/2013, Thánh lễ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum chủ tế và ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn tham dự.
-     18 giờ 00 ngày 1/8/2013, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ chủ sự Thánh lễ MỪNG KÍNH THÁNH TỔ PHỤ ANPHONGSÔ, Đấng sáng lập DCCT cùng với Tỉnh DCCT.VN.
-     20 giờ Chúa Nhật 8/9/2013, Cha Chánh Xứ chủ tế Thánh lễ khai giảng năm học 2013 – 2014.
-     15 giờ 00 Chúa Nhật 15/09/2013, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Sài-gòn đã hiện diện để chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 134 em thiếu nhi.
-     17 giờ 30, Chúa Nhật 06.10.2013, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự và giảng lễ Thánh lễ tạ ơn, mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Tu Viện DCCT Sàigòn.
-     18 giờ 00 ngày 20/12/2013, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giáo Phận Phú Cường đã chủ sự Thánh lễ Cung Hiến Bàn Thờ theo nghi thức phụng vụ Hội Thánh Công Giáo, và kỷ niệm 60 năm làm phép Nhà Thờ Giáo Xứ.
-     18 giờ 00 ngày 31/12/2013, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum đã chủ sự Thánh lễ kết thúc Năm Thánh 2013; dịp này Giáo Xứ cũng mừng thọ 355 cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên.
II.     VỀ LỜI CHÚA VÀ GIÁO LÝ
1.   Suy Tôn Lời Chúa: Từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 tối Thứ Tư hằng tuần do Cha  Giuse Trần Ngọc Thao và Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh  phụ trách.
2.   Chầu Thánh Thể: Từ 19 giờ 00 tối Thứ Năm hằng tuần do các Xóm Giáo, đoàn thể và ca đoàn Xóm phụ trách cùng với Quý Cha, Thầy DCCT hướng dẫn suy niệm, để cầu nguyện cho công lý – hòa bình.
3.   Nhà Chầu Thánh Thể: Các Xóm luân phiên trực chầu theo phân công. Giáo dân xa gần vẫn thường xuyên lui tới viếng Chúa vào giờ mở cửa.
4.   Chương trình đọc kinh Mân Côi lúc 13 giờ 30 mỗi ngày trước Nhà Tạm cầu nguyện cho quê hương, đất nước Việt Nam do Cha Chánh Xứ hướng dẫn. Giờ kinh này đã khởi sự từ sau Chúa Nhật V Phục Sinh, 29/4/2013 và được giáo dân hưởng ứng rộng rãi.                            
5.   Chương trình học hỏi về Sống Định Hướng Truyền Giáo và Năm Đức Tin
Giáo Xứ đã tổ chức chương trình học hỏi mỗi buổi 30 phút, bắt đầu lúc 18 giờ mỗi Thứ Ba hằng tuần trước Thánh lễ. Các văn kiện của Hội Thánh về Truyền Giáo, về Đức Tin đã được Quí Cha DCCT luân phiên hướng dẫn. Cộng đoàn hiện đang học Thông Điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế.
6.   Ban Truyền Giáo Giáo Xứ
Ban Truyền Giáo tiếp tục phát huy vai trò của mình. Mỗi Thứ Ba hằng tuần, các thành viên học hỏi, chia sẻ Lời Chúa trong ngày theo nhóm, sau đó họp chung dưới sự hướng dẫn của Cha Chánh Xứ. Hiện nay nhóm đang học Hạt Giống Kitô Trong Đất J’RAI của Cha Giuse Trần Sỹ Tín, DCCT.
7.   Chuyên Đề Hậu Kết Hôn: Cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc đã mở chương trình hội thảo chuyên đề hậu kết hôn vào chiều tối Thứ Bảy tuần thứ hai mỗi tháng dành cho những người quan tâm đến đời sống gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ.
8.   Kiệu Tôn Vinh Mẹ Tháng Mân Côi Và Chương Trình Đọc Kinh Tại Gia
Trước Thánh lễ đồng tế mừng 80 năm thành lập Tu viện DCCT Sàigòn, lúc 16 giờ 30 ngày 6/10/2013, Giáo Xứ đã tổ chức rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Mân Côi theo đơn vị Xóm Giáo. Cha Chánh Xứ chủ sự cuộc kiệu. Các Xóm Giáo sau cuộc rước kiệu này, về lại Xóm mình, cùng đọc kinh Mân Côi luân phiên tại các gia đình đến cuối Năm Thánh để hâm nóng đời sống đức tin trong gia đình mình, đồng thời cầu nguyện cho lương dân sống cùng khu Xóm để họ biết Chúa, đón nhận được ơn cứu độ. 
9.   Những Số Liệu Cần  Biết:
a)     Rửa tội:   790 người (Trẻ em: 211   /   Người lớn:  579)
b)     Rước lễ: 626 người (cả trẻ em lẫn người lớn).
c)     Thêm sức: 661 người (người lớn và trẻ em).
d)     Hôn phối: 228  đôi trong đó  35  đôi phép chuẩn,  9 đôi gỡ rối. (tài liệu báo cáo truyền giáo: 8 + báo cáo của Ông Cảnh phòng hồ sơ: 1).
III.  VỀ MỤC VỤ
1/ Ngày 02/01/2013, Giáo Xứ khởi công sửa chữa giai đoạn 2: Tháo gỡ ngói cũ và lắp đặt ngói mới, đồng thời sơn mới Nhà Thờ.
2/ Mùng 9 Tết, Giáo Xứ khởi công sửa chữa giai đoạn 3: Tháo gỡ ngói cũ và lắp đặt ngói mới Tu Viện DCCT Sàigòn.
3/ Trong dịp mừng lễ bổn mạng ĐMHCG 27/6/2013, Giáo Xứ đã khai mạc hội chợ ẩm thực với 52 gian hàng do các Xóm Giáo và các đoàn thể trong Giáo Xứ đảm trách. Giáo dân trong Giáo Xứ đã có những giây phút thư giãn vui vẻ, thưởng thức những món ăn “cây nhà lá vườn”, cùng nhau tham dự những tiết mục văn nghệ, xem lại những đoạn phim về Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Nhà Thờ ĐMHCG.
4/ Chương Trình Tiếp Sức Mùa Thi 2013
Từ đầu tháng 7 đến trung tuần tháng 7/2013, Giáo Xứ ĐMHCG đã tiếp nhận các em trong 3 đợt. Tổng cộng 3 đợt là: 580 em. Nữ đông hơn nam. Các em đến từ nhiều vùng miền khác nhau kể cả lương dân và được chăm sóc ăn ở miễn phí tại Khu Hiệp Nhất A sau Nhà Thờ. Các em cũng được chăm sóc về tâm linh, tinh thần, có Thánh lễ dành riêng cho các em; đồng hành với các em có Cha Giuse Lê Quang Uy và Cha Phêrô Đỗ Minh Trí, có các Tình Nguyện Viên trong Nhóm Fiat, các bạn trẻ trong Thánh lễ Xa Quê, và các anh chị em trong Ban Bác Ái – Xã Hội Giáo Xứ.
5/ Phát Thưởng Học Sinh Giỏi Văn Hóa Và Giáo Lý
Cuối Thánh lễ ngày 31/7, Ban Bác Ái – Xã Hội GX.ĐMHCG phối hợp với Xứ Đoàn Kitô Vua đã tổ chức phát thưởng cho các em học sinh giỏi văn hóa và xuất sắc, giỏi giáo lý. Có 364 em giỏi văn hóa và 284 em xuất sắc / giỏi giáo lý. Tổng cộng là 648 em. Phần quà cho mỗi em gồm 10 quyển tập và 2 đến 4 cây viết lông kim, 01 hộp sữa Vinamilk.
6/ Khóa Hội Thảo Truyền Giáo 2013
Tỉnh DCCT Việt Nam đã khai mạc Khóa hội thảo truyền giáo lần thứ hai tại Trung tâm mục vụ của Tỉnh Dòng ngày 24.9.2013 và kết thúc vào ngày 27.9.2013. Có 134 người tham dự, bao gồm các linh mục,   tu sĩ DCCT, một số nữ tu cộng tác với Hội Dòng tại các vùng truyền giáo, các giáo dân, tân tòng thuộc các giáo xứ, các vùng truyền giáo do DCCT phụ trách. Giáo Xứ ĐMHCG góp mặt 22 người.
7/ Bốn Ngày Hội Kết Thúc Năm Thánh
o   Ngày 28/12/2013: ĐẾN VỚI LƯƠNG DÂN.
o   Ngày 29/12/2013: Thiếu Nhi Thánh Thể đến với lương dân & Họp mặt anh chị em xa quê.
o   Ngày 30/12/2013: Họp mặt những người có hoàn cảnh đặc biệt.
o   Ngày 31/12/2013: Họp mặt giới trẻ và cộng tác viên DCCT.
8/ Qua trung gian con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Xứ đã chia sẻ giúp các nơi  tổng số tiền là:
1.605. 112.000 VNĐ (không kể khoản tiền sửa chữa Nhà Thờ và Tu Viện mà Cha Chánh Xứ đã nhiều lần báo cáo trước cộng đoàn).
Gồm 8 hạng mục  sau:

o Xây dựng Nhà Thờ: 949.122.000 VNĐ
o Xây dựng Chủng Viện và Giúp Tổng Giáo Phận Sàigòn: 154.930.000 VNĐ
o Ơn gọi và ơn Thiên triệu: 95.000.000 VNĐ.
o Quỹ Truyền Giáo: 41.000.000 VNĐ
o  Quỹ dự phòng thiên tai Tổng Giáo Phận: 12.000.000 VNĐ
o  Tiếp sức mùa thi: 73.860.000 VNĐ
o  Lũ lụt: 198.200.000 VNĐ.
o  Giúp người nghèo: 81.000.000 VNĐ


9/ Nhà Hài Cốt: Cốt gửi vào: 177    – Cốt rút về:  13  . Số hài cốt hiện ký gửi: 7059 hũ.
10/ Nhân số Giáo Xứ: 5818 người – Nam: 2726 người – Nữ: 3092 người.  Gồm: 1537 hộ gia đình.
11/ Tín hữu về với Chúa: 28 người gồm 12 nam và 16 nữ.
12/ Bệnh nhân, người già yếu được trao Mình Thánh Chúa tại gia đình trung bình mỗi tháng 60  người.
C.       THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
1.   THUẬN LỢI:
a)       Nhà Thờ Giáo Xứ là trung tâm hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mở cửa thường xuyên, do vậy người trong ngoài Giáo Xứ đến tham dự các nghi lễ, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện với Đức Mẹ, xin ơn, tạ ơn rất đông, kể cả lương dân, đặc biệt các ngày Thứ Bảy, Chúa Nhật, Hành Hương Minh Niên, Giáng Sinh, Phục Sinh v.v...
b)       Cha Chánh Xứ kiêm nhiệm Bề Trên Tu Viện Sàigòn nên có nhiều thuận lợi mời gọi Quí Cha, Quí Thầy hỗ trợ, giúp đỡ, đặc biệt là mục vụ giải tội ngày thường và các dịp Lễ, Tết giúp ích cho phần ri các linh hồn.
c)       Giáo dân ý thức tham d các bui hc hi v Sng Định Hướng Truyn Giáo và  Năm Đức Tin vào 18 gi 00 mi Th Ba hng tuần, đồng thời dấn thân đến với lương dân theo khu vực Xóm Giáo.
d)       Nhiều Lớp Giáo Lý được mở ra đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhiều người, nhiều giới: Giáo Lý Vỡ Lòng, Thêm Sức, Dự Tòng, Hôn Nhân và Học Hỏi Thánh Kinh.
e)       Bốn ngày cui Năm Thánh 2013 đã qui t được muôn dân về với Giáo Xứ thật đông vui, sống động, nhiều ơn ích.
f)        Việc sửa chữa Nhà Thờ và Tu Viện, đặc biệt việc cung hiến Bàn Thờ mới được sự hưởng ứng của giáo dân trong ngoài Giáo Xứ về tài chánh, công sức lao động và lời cầu nguyện.
2.    KHÓ KHĂN:
a)       Các cửa ra vào Nhà Thờ vẫn còn bị người bán hàng, xe ôm lấn chiếm làm cản trở lưu thông cho người đi bộ và các phương tiện ra vào trong các giờ lễ đông người.
b)       Ban trật tự Giáo Xứ đã được củng cố nhưng không phục vụ kịp thời trong các dịp lễ lớn, đặc biệt chuẩn bị tòa giải tội để Linh mục và hối nhân có nơi cử hành bí tích hòa giải.
c)       Hiện tượng kẻ gian lấy cắp xe, túi xách, ghế nhựa, việc tranh giành ghế, giữ ghế cho người đến sau của giáo dân trong các kỳ tĩnh tâm, các đại lễ khiến cải vã lỗi đức bác ái, gây gương mù, gương xấu, việc các tờ bướm có nội dung nguy hại đến đức tin của Ki-tô hữu được phân phát tự do trong khuôn viên Nhà Thờ  và Tu Viện, Ban Trật Tự chưa đủ người để ngăn chặn kịp thời.
D.        LỜI KẾT:
Giờ đây, trong tâm tình con cái, chúng ta dâng tất cả thành công cũng như thất bại trong năm 2013 lên Thiên Chúa, xin Ngài thánh hóa, ban phúc để mỗi người, mỗi nhà bước sang Năm Mới, Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình, thêm lòng tin yêu, phó thác, để Thiên Chúa hướng dẫn, để Thánh Thần tác động nơi cuộc đời mỗi người và cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta, hầu nhờ đó, đời sống đức tin của chúng ta thấm nhuần tinh thần Tin Mừng, làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích thiêng liêng cho bản thân chúng ta và cho các linh hồn.

Chúa Nhật, ngày 26/01/2014 (Nhằm 26 Tháng Chạp Âm Lịch)
BTV.HĐMV.GXĐMHCG


Không có nhận xét nào: