CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHÚA BA NGÔI: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU

Suy Tôn Lời Chúa
Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, Năm A – Ga 3,16-18
Thứ Tư – 7/6/2017 (19 giờ 30 – 20 giờ 30)
CHÚA BA NGÔI: MẦU NHIỆM TÌNH YÊU
LỜI MỞ ĐẦU
Cộng đoàn thân mến!
Chúa Ba Ngôi là Mầu Nhiệm Tình Yêu. Chúng ta hiệp lòng cầu xin Thánh Thần Chúa ngự đến giúp chúng ta suy gẫm để hiểu phần nào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, dành cho mỗi chúng ta để mọi người được hưởng ơn cứu độ.
 (Cộng đoàn hát: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến…)
GỢI Ý TÌM HIỂU TIN MỪNG Ga 3,16-18
Kính thưa cộng đoàn!
Giáo Hội sẽ công bố đoạn Tin Mừng chúng ta vừa đọc vào Chúa Nhật X Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm A với chủ đề: Chúa Ba Ngôi: Mầu Nhiệm Tình Yêu.
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu đoạn Tin Mừng theo 2 ý sau đây:
1/ Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
2/ Con người tự kết án chính mình.
TÌM HIỂU CHI TIẾT
1/ Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
“Mầu Nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa” tràn đầy từ trời đổ xuống cho thế gian, vượt qua tất cả mọi rào cản, mọi ranh giới. Tình yêu ấy như là một nguồn năng lượng dồi dào không thể hãm lại được đối với người biết mở lòng mình ra đón nhận.
Đúng vậy! Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người biểu lộ qua sự kiện Ngài ban Con Một cho con người (Ga 3,16). Thiên Chúa chưa ai xem thấy bao giờ (Ga 4,12), nhưng mỗi khi nhìn lên Thập Giá, con người hiểu được tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ. Đây là một câu nói thời danh của Tin Mừng Gioan mà chúng ta phải ghi khắc trong tâm khảm.
Mục đích của việc Thiên Chúa cho Người Con là: “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” Thánh Phaolô giải thích thêm về tình yêu Thiên Chúa khi Ngài nói: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?”. (Rm 8,32).
2/ Con người tự kết án chính mình.
Con người tự kết án chính mình: Thiên Chúa chỉ quan tâm đến việc cứu độ. Khi cho Người Con Một, Ngài không quan tâm đến việc lên án con người. Con người kết án chính mình, vì: “Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,18)
Khi đối diện với Đức Kitô, con người bắt buộc phải lựa chọn: tin hay không tin nơi Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa không còn trừu tượng nữa, để con người có lý do biện hộ họ không nhìn thấy Thiên Chúa, làm sao họ cảm nghiệm được tình yêu của Ngài? Nhưng tình yêu của Thiên Chúa đã được biểu lộ cách cụ thể qua Người Con Một, sẵn sàng hiến thân chịu chết cho con người. Nếu con người từ chối tin vào Đức Kitô, họ cũng từ chối tình yêu Thiên Chúa dành cho họ; và như thế, họ từ chối được sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.

GỢI Ý THỰC HÀNH
1/ Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con người là tình yêu tận cùng không điều kiện, tình yêu cứu độ. Cảm nghiệm được tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và noi gương các Ngài, chúng ta sẵn sàng yêu thương tha nhân để giúp họ cũng được nhận lãnh ơn cứu độ cùng với chúng ta.
2/ Tình yêu hôn nhân gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái một cách nào đó diễn tả cụ thể nhất tình yêu của Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Mong rằng mỗi thành viên trong gia đình chúng ta luôn được hạnh phúc ở đời này nhờ biết vun đắp cho tình yêu gia đình  của mình trở nên tốt đẹp từng ngày trong cuộc sống, để xứng đáng được sống đời đời với Ba Ngôi Thiên Chúa trên Nước Trời.
3/ Áp dụng thứ ba như một tóm kết cô đọng 3 từ quan trọng trong bài Tin Mừng: YÊU – TIN – SỐNG trong mối tương quan dọc ngang như thánh giá có hai thanh.
Thanh dọc: Tương quan với Thiên Chúa. Yêu Chúa, Tin Chúa, Sống với Chúa.
Thanh ngang: Tương quan với tha nhân. Yêu tha nhân, Tin tha nhân, Sống với tha nhân giúp họ cũng được ơn cứu độ như chúng ta.
LỜI CHÚA ĐỂ SUY NIỆM
1/ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (câu 16)
2/ Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (câu 17)
3/ Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. (câu 18)
LỜI NGUYỆN
1/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho người Ki-tô hữu, đặc biệt là cho chúng con đang hiện diện nơi đây luôn sống theo mẫu mực Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa để trình bày dung mạo của Chúa, của Hội Thánh khi loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.
2/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa nâng đỡ những người có lòng nhiệt thành, quảng đại luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự kể cả tính mạng của mình khi họ dùng tình thương xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong các trại phong, trại si-đa aid, các bệnh viện tâm thần, các nhà nuôi người già cũng như nhà nuôi trẻ mồ côi, khuyết tật, các trẻ em đường phố…
3/ Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho chúng con khi làm dấu thánh giá thì luôn ý thức tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho chúng con được làm người, làm Ki-tô hữu, và thừa hưởng Nước Trời mai sau.
Nhóm Tông Đồ Thánh Kinh

Gioa-kim Phạm Văn Lượng

Tham khảo Suy Niệm của Lm. Minh Tiên, OP
http://loinhapthe.com/

Không có nhận xét nào: