CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Thánh lễ tại gia cầu nguyện cho Cụ GB. Huỳnh Kim Quang 19.8.2016

20.8.2016
Thánh lễ cầu nguyện cho Cụ Gioanbaotixita Huỳnh Kim Quang (Xóm Giáo 5 - Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn) tại tư gia lúc 18 giờ 30 Thứ Sáu 19.8.2016 do Cha Phao-lô Lê Xuân Lộc CSsR chủ sự, giảng lễ. Có sự hiệp thông tham dự của tang quyến và Cộng đoàn Xóm Giáo.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương ban cho Cụ GB. Huỳnh Kim Quang được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Nước Hằng Sống. Amen.

Hình ảnh minh họa.

Cha chủ sự Paul Lê Xuân Lộc CSsR

Cụ GB. Nguyễn Văn Viện, người anh thiêng liêng của Cụ GB. Huỳnh Kim Quang thay mặt tang quyến, ngỏ lời cảm ơn Cha chủ sự cùng Cộng đoàn Dân Chúa Xóm 5.Tang quyến và Cộng đoàn Xóm 5
Mời tham khảo thêm ở trang sau:


Sau Thánh lễ, với tinh thần Truyền Giáo, Ban Điều Hành Xóm Giáo 5 đến viếng tang Cụ Nguyễn Văn Cường (Phật Giáo) cùng khu vực Xóm Giáo đã qua đời.


Không có nhận xét nào: