CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Phóng Sự Ảnh Nghĩa Trang A Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn 02.11.2016


2.11.2016
Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời được Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng chủ tế và giảng lễ lúc 8 giờ sáng tại Nghĩa Trang A thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn.
Hiệp thông tham dự có hơn 200 Ki-tô hữu mà thân nhân còn nằm tại Nghĩa Trang này.

Một số hình ảnh minh họa:

A/ Trước Thánh lễ:


    B/ Thánh lễ


Không có nhận xét nào: