CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Ban Điều Hành Xóm Giáo 5 Thông Báo


BAN ĐIỀU HÀNH XÓM GIÁO 5
XIN THÔNG BÁO

THỨ HAI 5/6/2017 NHÀ NGUYỆN XÓM 5 KHÔNG CÓ THÁNH LỄ, NHƯNG XIN CỘNG ĐOÀN SANG PHÒNG KHÁCH NHÀ DÒNG THAM DỰ THÁNH LỄ LÚC 18 GIỜ 30 CẦU NGUYỆN CHO THẦY MÁT-THÊU NGUYỄN HỮU CẦU ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ LÚC 11 GIỜ 45 CHÚA NHẬT 4/6/2017, HƯỞNG THỌ 93 TUỔI.


Không có nhận xét nào: