CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ ĐMHCG và Các Đoàn Thể Họp Mặt Tân Niên


Mồng 9 Tết Đinh Dậu 2017 (Chúa Nhật V Thường Niên A)

Phần I: Thánh lễ lúc 6 giờ 30 trong Nhà Thờ.
Phần II: Agape (Bữa Ăn Yêu Thương sau Thánh lễ tại Phòng Hiệp Nhất Lớn )

Ảnh minh họa:


Gia đình phục vụ


Cafe - Trà

Cha Chánh Xứ (phải) - Cha Phó Xứ (trái) - Ông Chủ tịch HĐMV (giữa)Trưởng ban làm đẹp Thánh Đường

Đại diện Xứ Đoàn Ki-tô Vua


Trưởng Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo Xứ

Đại diện Giới trẻ

Trưởng ban Trật tự Giáo Xư

Không có nhận xét nào: