CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN “A” 5.2.2017 (Mt 5,13-16)Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su đã nói: “Chính anh em là muối cho đời, và là ánh sáng cho trần gian. Tin vào lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:
 1/ Hội Thánh là thân mình mầu nhiệm Chúa Ki-tô, có sứ mạng tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Người. Xin cho mỗi Ki-tô Hữu trong Hội Thánh thực sự là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, khi trung thành sống theo đức tin và nhiệt thành thực thi đức ái đối với mọi người xung quanh.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Ngày nay, con người đánh mất cảm thức về tội, và gây gương mù gương xấu khắp nơi trong xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu, luôn can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng một đời sống nhân ái, chính trực, cũng như không cộng tác, không thỏa hiệp với sự xấu, sự ác của thế gian này.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Sự sáng của các con phải chiếu giải ra, để mọi người xem thấy việc lành của các con, mà ngợi khen Cha các con trên trời”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta tích cực làm việc cho sáng danh Cha, ngõ hầu sự sáng phát xuất từ Cha soi thấu tâm can mọi người.
 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 4/ Ngày 11/2 cũng là lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, bổn mạng Xóm giáo 8. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Cha ban muôn ơn lành trên Cha đặc trách, giáo dân Xóm giáo 8, cùng những ai mang thánh hiệu.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế: (Tùy nghi)
Lạy Cha, Chúa Giê-su Con Cha, đã dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, để những ai chưa nhận biết Cha, thấy những việc lành chúng con làm, mà nhận biết Cha là Cha của hết thảy mọi người. Xin Cha ban ơn trợ giúp để chúng con có thể thực hiện trọn vẹn Lời Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con…Amen.


Không có nhận xét nào: