CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG – NĂM A (04/12/2016) (Mt3,1-12)

Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!Thánh Gioan Tiền Hô kêu mời mỗi người chúng ta hãy mau sửa đổi lại nếp sống cũ để đón chờ Chúa Giê-su đến trong tâm hồn, nhưng nếu không có ơn Chúa, chúng ta sẽ không làm được gì.Vậy, chúng ta hãy dâng lời nguyện xin:

1/ “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Xin Cha cho các Ki-tô hữu trong Hội Thánh biết mở lòng đón nhận sứ điệp căn bản của Tin Mừng, để sám hối ăn năn, canh tân đời sống, ngõ hầu luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa đến trong mọi hoàn cảnh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ “Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người”.Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết lấy công bình bác ái mà xóa lấp những hố ngăn cách giữa người với người, để mọi dân nước được hưởng một nền hòa bình chân chính.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ “Anh em hãy tiếp rước nhau như chính Chúa Ki-tô đã tiếp nhận anh em”. Xin cho các Ki-tô hữu biết đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô, mà cố gắng lấp đầy mọi hố sâu của hiềm thù ghen ghét, san bằng những núi cao của kiêu căng tự ái, để sống hòa giải yêu thương, đón nhận mọi người bằng đức mến chân thành.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Ngày 8/12 sắp tới, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng của Dòng Chúa Cứu Thế và cũng là bổn mạng của Xóm Giáo 3. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Cha thánh hóa, ban muôn hồng phúc cho các tu sĩ của Dòng trên thế giới, cách riêng Tỉnh Dòng tại Việt Nam. Đồng thời cũng thương chúc phúc và ban mọi ơn lành hồn xác cho Cha đặc trách và giáo dân xóm giáo 3, cùng tất cả những ai mang thánh hiệu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha, Chúa Giê-su kêu gọi chúng con sám hối, xin giúp chúng con biết sám hối thực tâm, để chính cuộc sống chúng con trở nên lời mời gọi người khác cùng sám hối. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: