CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

Chầu Thánh Thể 21.04.2016
CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 21/04/2016
Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C – Ga 13,31-33a.34-35.
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Buổi Chầu Thánh Thể hôm nay giúp chúng ta kết hiệp cùng Chúa Giêsu Phục Sinh. Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện và xin ơn  Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, mầu nhiệm Phục Sinh mang lại niềm hy vọng cho chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con được gặp gỡ Chúa cách thân tình trong giờ Chầu Thánh Thể này, đồng thời ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa bằng cách thực thi lệnh Chúa truyền dạy: “Thầy ban cha anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Nguyện xin Chúa Thánh Thần đến giúp chúng con tham dự giờ chầu này thật sốt sắng để một cách nào đó, chúng con nếm cảm trước sự sống thần linh của Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.
Hát: Xin ban thần trí  – PK1,2 + ĐK + PK3,4 (Chầu Thánh Thể trang 25) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Bí tích tình yêu – PK1 + ĐK (Chầu Thánh Thể trang 29) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa.
TIN MỪNG Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Trưởng Xóm 5 đọc)
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
III/ SUY NIỆM
A. Suy Niệm (1): BỮA TIỆC LY   *PVL đọc
Chúa Giêsu dự bữa ăn tối cuối cùng với nhóm Mười Hai, hôm trước ngày chịu chết. Ngài vừa thiết lập bí tích Thánh Thể là bữa ăn Vượt qua của ngài. Ngài cũng vừa rửa chân cho các môn đệ, kể cả Giuđa, sắp sửa phản bội Ngài. Trước khi vượt qua thế gian để về cùng Cha, Ngài muốn để lại cho các môn đệ một gương mẫu tuyệt vời về lòng khiêm nhường và phục vụ.
Chúa Giê su vừa loan báo rằng một trong các môn đệ sẽ phản bội Ngài. Đó là người mà Ngài trao cho một miếng bánh. Sự phản bội nầy khởi động một tiến trình sẽ dẫn Chúa Giê su đến cuộc Khổ nạn cho đến chết trên thập giá. Đàng khác, chính Ngài cảnh giác và loan báo cho các môn đệ biết tình thế sẽ đảo ngược: “Bây giờ, Con Người được tôn vinh và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Ngài”. Dù không được các môn đệ hiểu, nhưng Lời ấy của Chúa Giêsu là nền tảng. Thật thế, sự tôn vinh chính là sự tỏ hiện rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân lọai, qua cái chết và sự Phục sinh của Ngài
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Luật Yêu Thương  –  PK1 – ĐK.
B. Suy Niệm (2): ĐIỀU RĂN MỚI   *Trưởng Xóm 5 đọc
Chính trong bối cảnh long trọng ấy mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ điều răn của Ngài: “Như Thầy đã yêu thương anh em, anh em hãy yêu thương nhau”. Và Ngài xác định rằng đó là một điều răn mới. Điều răn ấy cũng đã hiện diện trong các tôn giáo khác. Người ta cũng đã dạy yêu thương người khác và cả thù địch. Cả Thánh Kinh Cựu Ước cũng đã nói đến điều răn yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, và được triển khai bằng muôn ngàn điều luật và qui định phụ thuộc khác. Lấy cớ yêu mến Thiên Chúa, người ta đã quên anh em mình.
Điều làm cho điều răn ấy nên mới mẻ chính là việc Chúa Giêsu đã đặt nó lên hàng đầu. Tình yêu tha nhân trở thành một điều răn giống với tình yêu Thiên Chúa. Chúa Giêsu gán cho nó tầm quan trọng đặc biệt trong giáo huấn của Ngài. Ngài coi tình yêu hai mặt ấy như là sự hoàn tất giáo huấn của Ngài, là điểm đến hoàn tất mọi lề luật. Hơn nữa, tha nhân mà ta phải yêu mến không chỉ là những người đồng đạo như ta, mà là tất cả mọi người, được coi như anh em, vì là con cùng một Cha trên trời.
Sự mới mẻ căn bản của điều răn yêu thương, đó chính là yêu thương theo cách của Chúa Giêsu, với cùng một lòng khiêm nhu và tinh thần phục vụ như Ngài. Người môn đệ Chúa Giêsu không được quên lời Ngài dặn: không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng mình cho kẻ mình yêu thương (Ga 15,13). Vì thế, yêu thương như Chúa Giêsu, chính là thí mạng cho người mình yêu thương. Dấn thân không thôi chưa đủ, cần phải đón nhận tình yêu ấy như một quà tặng từ Ngài. Do đó, chúng ta phải cầu xin, vì nếu không, thì giới răn yêu thương trở thành một sứ mạng không thể thực hiện được.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Hát: Luật Yêu Thương  –  PK4 – ĐK.
.C. Suy Niệm (3): DẤU CHỈ NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA CHÚA GIÊ-SU   *PVL đọc
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mang lại cho chúng ta một điều chỉnh vô cùng cần thiết. Ngài nói với chúng ta rằng, tình yêu ấy là một dấu chỉ giúp người khác nhận ra người Kitô hữu. Dấu chỉ cho thế gian biết rằng chúng ta là môn đệ của Ngài chính là tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Nếu không có điều đó, chúng ta sẽ đưa ra một hình ảnh méo mó về đức tin và Hội Thánh của chúng ta. Đời sống của chúng ta sẽ trở thành một phản chứng.
Tình yêu mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, phải có tính phổ quát. Nó nhắm đến tất cả mọi người trên thế gian. Một tình yêu không loại trừ ai. Yêu thương mọi người  không làm cho chúng ta quên những người ở gần chúng ta nhất, cùng chia ngọt sẻ bùi với chúng ta, những người mà chúng ta có nhiệm vụ đồng hành, che chở và đem lại hạnh phúc. Dấn thân cộng tác và làm việc trong những hiệp hội bác ái phục vụ người nghèo nhất, chống lại bất công xã hội, đó là một cách thức tuyệt vời đáp lại đòi hỏi của Đức Kitô.
Người Kitô hữu phải yêu thương nhau, đó là một điều tuyệt đối quan trọng. Một cộng đoàn không hợp nhất chỉ đưa ra một chứng tá tầm thường. Trong những trường hợp ấy, sứ điệp tin mừng không được thể hiện. Chỉ có những người Kitô hữu nào yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương, họ mới có thể tỏa sáng tin mừng. Chính tình yêu đó sẽ cho thế gian thấy rằng chúng ta là môn đệ của Đức Kitô. Vấn đề không phải là trình diễn cho người ta thấy, mà là tiếp nhận chính Chúa Giê su.
Khi cử hành tiệc Tạ ơn và thông hiệp với Thân thể duy nhất của Đức Kitô, chúng ta cầu xin cho Đức ái được rạng ngời trong chúng ta và giữa chúng ta. Chỉ với điều kiện đó chúng ta mới có thể làm chứng cho Nước Chúa mà Ngài đến để thiết lập. Chúng ta đến kín múc tận nguồn để rồi ra đi vào sứ vụ đầy sức mạnh và tin tưởng. Xin Chúa ban cho chúng ta sự can đảm cần thiết để từ lời đi đến hành động. Đừng bao giờ quên rằng chúng ta sẽ bị xét xử về tình yêu.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Hát: Luật Yêu Thương  –  PK5 – ĐK.
E. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
Người hướng dẫn: Di chúc của Chúa Giêsu trước khi từ giả các môn đệ gồm tóm trong một câu: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thẩy đã yêu thương anh em”. Quyết tâm sống theo điều răn mới của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
* Ca đoàn đọc. Có thể chọn 2 người, mỗi người đọc hai câu.
1/ Hội Thánh có sứ mạng chinh phục các linh hồn về với Chúa bằng lòng bác ái, yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội thực sự là những hiện thân sống động của Chúa Giêsu tình yêu.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
2/ Chiến tranh, khủng bố, bạo lực, hận thù và nạn kỳ thị chủng tộc đã và đang gây ra cho nhân loại biết bao đau thương tang tóc. Chúng ta cầu xin Chúa cho đức bác ái Kitô giáo ngự trị trong mọi hoạt động của thế giới.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
3/ “Lòng bác ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người biết thực hiện triệt để lời khuyên trên của Thánh Phaolô như là sự cụ thể hóa đầy đủ nhất giới răn mới của Chúa Giêsu.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
4/ “Không có Thầy, anh em không làm gì được”.  Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn luôn sống kết hiệp nên một trong tình yêu với Chúa Giêsu để Ngài được hoàn toàn tự do sống, hành động và yêu thương trong chúng ta.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
Người hướng dẫn: Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con qua Thánh Phao-lô: “Anh em đừng mắc nợ ai ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật”. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con có thể luôn luôn mến Chúa yêu người.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyên Hữu – Chầu Thánh Thể trang 22).
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1: Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát: Thờ lạy Chúa… Cung F – ĐK  –  PK1 (Chầu Thánh Thể trang 31).
Lm: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Cộng Đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2: Lời nguyện Thánh Thể.
Phép lành Thánh Thể.
III/ KẾT THÚC
Hát: Tận hiến cho Mẹ – Cung F –  PK1 – ĐK. (Chầu Thánh Thể trang 55)
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
Gioakim Phạm Văn Lượng soạn và hướng dẫn – Xóm Giáo 5.
Tham khảo:

-         Lời nguyện tín hữu của Lm Inhaxiô Hồ Văn Xuân TGP. Sài-gòn.

BÀI HÁT CHẦU THÁNH THỂ 21/4/2016
XIN BAN THẦN TRÍ (trang 25)
ĐK: (Am) Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con. Thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. 
1- Người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sống Chúa truyền ban. 
2- Người sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình mến Chúa truyền ban. 
3- Người đốt lên trong trái tim ánh lửa hồng bừng cháy của lòng tin. 
4- Nguyện chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu dắt giữa trần gian. 
5- Và đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng kiến Chúa toàn năng.
BÍ TÍCH TÌNH YÊU (trang 29)
PK1: (Bb) Bí Tích tình yêu! Máu Thân Mình Chúa hiến thân chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí Tích Tình Yêu! Bí Tích cao siêu! Chúa muốn nuôi dân Người lầm than năm tháng lưu đày, “Này đây là Máu Ta được ban làm của uống, này đây Thân Ta ban làm bánh nuôi người thế”. Bí tích Tình yêu! Bí Tích cao siêu! Tình Cha thương ta, ôi tình thương cao vời thay!
 ĐK: Thánh Thể nhiệm mầu. Chúng con quỳ đây dâng lên tòa Chúa. Dấu chứng tin yêu, dâng khúc nhạc lòng cảm mến không ngơi.
LUẬT YÊU THƯƠNG
ĐK: (G) Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.
PK1 (Hát sau Suy Niệm 1):
Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm. 
PK4 (Hát sau Suy Niệm 2):
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù muôn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương tỏa lan bốn phương này con biết chăng. 
PK5 (Hát sau Suy Niệm 3):
Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hờn căm ghét ghen. Yêu thương dọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chề. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. 
CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG (trang 22)
Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù. Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Ngài lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù.
THỜ LẠY CHÚA (trang 31)
ÐK: (D) Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nên nguồn sống thế trần.
PK1: Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa yêu thương, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá: là Mình Máu Thánh Ngài. Chúng con xin thành tâm mến yêu. Chúng con xin thành tâm kính thờ.
TẬN HIẾN CHO MẸ (trang 55)
PK1: (F) Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền. Dâng hồn dâng xác dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.
ĐK. Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hoá nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước Cha muôn đời.


Không có nhận xét nào: