CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C 16/10/2016 Lc 18,1-8
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su đã dạy chúng ta cách thế cầu nguyện và phải cầu nguyện liên lỉ. Trong tâm tình của người môn đệ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lên Cha những lời khấn nguyện.

1/ Xin cho Hội Thánh luôn sốt sắng yêu mến đời sống cầu nguyện, để tôn vinh cảm tạ Cha và loan truyền ơn cứu độ của nhân loại.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới theo lương tâm ngay thẳng của mình, mà bảo vệ công lý, dầu phải đương đầu  với những khó khăn, rắc rối của những người chống đối.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Xin cho mọi Ki-tô hữu biết chạy đến với Chúa Ki-tô, Con Cha, để nhờ Người chuyển cầu lên Cha mọi nhu cầu của mình.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin cho mọi người trong Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối và bất xứng để được Cha nhân từ   tha thứ.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn, nhìn nhận sự yếu đuối trong thân phận loài người mà đặt niềm trông cậy vào Cha xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: