CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN “C” 14/8/2016
VPGX trân trọng thông báo:
Thứ Hai 15/8/2016 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chương trình Thánh lễ tại Nhà Thờ Giáo Xứ như sau:
Buổi sáng: Thánh lễ  5 giờ và 6 giờ
Buổi chiều tối:
-        Thánh lễ 18 giờ 00
-        Thánh lễ 19 giờ 30
*Lưu ý: Tại các Nhà Nguyện không cử hành Thánh lễ
              (ngoại trừ Xóm Giáo 6).
Hôm nay cũng là bổn mạng của  Cộng đoàn Xóm Giáo 6.
Xin quí Cộng đoàn tham dự - Tạ ơn Chúa, Tôn vinh Mẹ Maria.

                                                                                    VPGX

Không có nhận xét nào: