CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
LỜI MỜI: Chủ tế     
Anh chị em thân mến,
Hôm nay kỷ niệm ngày Chúa chọn Thánh Phaolô làm Tông đồ dân ngoại và kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu được hiệp nhất, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.
LỜI NGUYỆN
1.  “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Chúa đã chọn Thánh Phaolô làm Tông đồ dân ngoại, Ngài cũng chọn Cha Phaolô làm Mục tử Dân Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam có nhiều linh mục thánh thiện, nhiệt thành và cho mỗi người chúng ta trở thành sứ giả đem Tin Mừng cho muôn dân.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.  Chúa đã từng tha thứ và không chấp tội Thánh Phaolô. Chúng ta cầu xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta trót phạm vì yếu đuối, và thương đón nhận những ai đã ly trần, đặc biệt những người trong hai Xóm Giáo 4 – 5 khi còn sống đã cậy trông nơi lượng từ bi Chúa được vào chốn bình an.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. “Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa”. Chúng ta cầu xin Chúa cho Cộng đoàn Xóm 4 - 5 luôn trung thành yêu mến Chúa và hết tình thương yêu nhau.
Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa. Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. “Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người vô thần, những ai xa lìa Hội Thánh được nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất và là Cha hằng yêu thương hết mọi người.
 LỜI KẾT: Chủ tế 
Lạy Chúa, Chúa đã từng tha thứ cho Thánh Phaolô. Xin Chúa cho tất cả chúng con luôn nhận biết tình yêu Chúa và luôn trở về với tình yêu ấy. Xin Chúa cũng dủ lòng thương cho chúng con biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa và trở thành những Tông đồ của Chúa giữa lương dân sống chung quanh chúng con. Amen.

25.01.2017

Tham khảo: Lời nguyện của Lm. Phao-lô Trương Đình Tu

Không có nhận xét nào: