CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Chầu Thánh Thể 11.8.2016



CHẦU THÁNH THỂ
Thứ Năm 11/08/2016
Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C – Lc 12,49-53
Chủ đề: “Lời sự thật gây chia rẽ và Người làm chứng cho sự thật phải trả giá.”
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Buổi Chầu Thánh Thể hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề: “Lời sự thật gây chia rẽ / và Người làm chứng cho sự thật phải trả giá.”  Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện và xin ơn  Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi còn tại thế, Chúa đã mang Lời đến thế gian: Lời Sự Thật, Lời Tình Yêu. Xin ban cho chúng con được nếm cảm Tình Yêu của Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể này, đồng thời ban cho chúng con ơn can đảm thông phần đau khổ cùng Chúa qua cuộc sống đầy thăng trầm của chúng con ở thế gian này / hầu mai sau được chung hưởng vinh quang với Chúa trên cõi hằng sống. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến với chúng con. Amen.
Hát: Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến (Cung D) – ĐK + PK1 + ĐK + PK2 + ĐK (Chầu Thánh Thể trang 23) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Phút linh thiêng – ĐK + PK1 (Chầu Thánh Thể trang 26) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ TIN MỪNG
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa.
TIN MỪNG Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Ca đoàn đọc)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng:
49 "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!
50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!
51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.
52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.
53 Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."
 Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
III/ SUY NIỆM
Hát: Lời Chúa (Thế Thông. Cung Dm).  PK1 – ĐK
PK1: Lời Chúa đã đến trong tim Người. Lời Chúa đã trổ sinh tốt tươi. Ai ơi mở lòng ra đón nhận.  Lời Người sẽ soi sáng trí lòng. 
ĐK: Chúa cúi xuống đến bên con Người. Cho ta nghe nhịp vỗ yêu thương. Cho ta nghe tình yêu thôi thúc. Đây chân lý vẫy gọi người ơi.
A. Suy Niệm 1: Lửa Sự Thật và Tình Yêu       *Ca đoàn đọc

Đức Giê-su đã nói với các môn đệ: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”   Lửa có ít nhất 3 công dụng: soi sáng, thanh tẩy (luyện kim), và sưởi ấm.
            (1) Chúa Giêsu soi sáng con người bằng Lời Chúa;
            (2) Sống Lời Chúa sẽ giúp con người thanh tẩy tất cả sai trái và tật xấu trong tâm hồn;
            (3) Cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa sẽ giúp con người có sức mạnh xóa tan đi những hố sâu chia rẽ và sưởi ấm lại tình người.
            Lửa mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất mà muốn cho bùng lên là Sự Thật và Tình Yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói tiếp: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” Phép Rửa Chúa Giêsu đề cập đến ở đây chính là Phép Rửa bằng Máu, là Cuộc Thương Khó của Ngài. Phép Rửa này chỉ hoàn tất khi Ngài giang tay chết trên Thập Giá để chứng tỏ tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
* Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Sự thật mất lòng nhưng chỉ có sự thật mới giải thoát chúng con. Nguyện xin cho Lời Chúa thấm nhập vào tận tâm hồn chúng con để thanh tẩy tất cả những tính hư tật xấu mà chúng con đang mang trong mình, đồng thời xin giúp mỗi người chúng con trở nên ngôn sứ của Ngài, phải can đảm nói và làm chứng cho sự thật, cho dù có phải trả giá bằng những giận ghét, oán hờn, và ngay cả cái chết.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Lời Chúa (Cung Dm).  PK2 – ĐK
PK2. Lời Chúa ấm áp bao ân tình. Lời Chúa tràn đầy muôn phúc vinh. Cho ta được hưởng ơn thái bình. Lời Người ngàn năm mãi vững bền. 
ĐK: Chúa cúi xuống đến bên con Người. Cho ta nghe nhịp vỗ yêu thương. Cho ta nghe tình yêu thôi thúc. Đây chân lý vẫy gọi người ơi.
B. Suy Niệm 2: Đức Giê-su đến để đem sự chia rẽ.      *Ca đoàn đọc

            Lời tuyên bố của Chúa Giêsu sẽ làm không ít người ngạc nhiên: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.” Nhiều người sẽ hỏi: “Tại sao Thiên Chúa của bình an lại đem chia rẽ?”
            Bình an của Thiên Chúa khác với bình an của con người và cách để có bình an của Thiên Chúa cũng khác với cách của con người. Bình an của trái đất là bình an giả tạo vì đặt trên những hiểu biết của con người; và chiến tranh có thể tái phát bất cứ lúc nào nếu có sự xung đột giữa những hiểu biết của con người. Thiên Chúa ban bình an cho con người không theo kiểu của thế gian: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Jn 14:27). Bình an của Thiên Chúa chỉ thực sự có được khi mọi người nhận ra sự thật trong Mầu Nhiệm Cứu Độ và tình thương của Thiên Chúa dành cho con người.
            Vì sự thật của Thiên Chúa khác với sự thật của con người nên những lời dạy của Chúa Giêsu sẽ tạo nên sự chia rẽ: có những người tin vào Lời Chúa giảng dạy như các Tông Đồ và môn đệ; có những người sẽ phản đối và không tin như một số Kinh-sư, Biệt-phái, và Luật-sĩ. Hậu quả là họ tìm cách để tiêu diệt Chúa và các Tông Đồ. Cũng vậy, khi Lời Chúa được gieo trong cùng một mái nhà: sẽ có những người trong gia đình tin; sẽ có những người không tin. Hậu quả là gia đình bị chia rẽ. Nhưng nếu mọi người trong gia đình đều nhận ra sự thật và tin vào Lời Chúa, lúc ấy gia đình mới thực sự có bình an, và không một quyền lực nào có thể phá tan sự bình an đích thực này.
* Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Xin ban cho chúng con biết phân biệt bình an của Chúa và bình an của thế gian để chúng con có những chọn lựa đúng cho phần rỗi của chúng con, đồng thời ý thức rằng, đê được bình an Chúa ban, chúng con phải biết đón nhận những đau khổ của đời mình để thông phần đau khổ với Chúa qua cuộc khổ nạn thập giá hầu được thông phần vinh quang với Ngài trong Nước hằng sống. 
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Lời Chúa (Cung Dm).  PK3 – ĐK
PK3. Lời Chúa sức sống bao tâm hồn. Lời Chúa là nguồn ơn tái sinh. Cho ta tìm được ơn cứu độ. 
Lời Người ngàn năm với đất trời. 
ĐK: Chúa cúi xuống đến bên con Người. Cho ta nghe nhịp vỗ yêu thương. Cho ta nghe tình yêu thôi thúc. Đây chân lý vẫy gọi người ơi.
E. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)

*Người hướng dẫn: Cộng đoàn thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian để liên kết nhân loại với nhau.
Hiệp nhất trong tâm tình cảm tạ Cha, chúng ta tha thiết dâng lên những lời nguyện xin:
 * Ca đoàn đọc. Có thể chọn 2 người, mỗi người đọc hai câu.
1/ Chúa Giêsu nói: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên.” Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần Hội Thánh luôn tích cực loan báo Tin Mừng cứu độ, để làm bùng lên ngọn lửa đức tin và lửa tình yêu giữa lòng thế giới hôm nay.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ “Anh em tưởng Thầy đến để đem hòa bình cho thế gian sao?”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho nhà cầm quyền các quốc gia biết tôn trọng công lý và hòa bình, luôn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm đảm bảo cuộc sống an bình và hạnh phúc cho mọi thành phần trong xã hội.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ “Thầy còn phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất”. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu đã được liên kết với Chúa Kitô nhờ Bí Tích Rửa Tội, cũng luôn vững mạnh vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống làm chứng nhân Tin Mừng.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Niềm tin vào Chúa Kitô là nguyên cớ cho nhiều người chia rẽ chống đối nhau. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong cộng đoàn biết giữ vững đức tin, kiên trì trong đức cậy và gia tăng lòng yêu mến Chúa, luôn nỗ lực xây dựng một cộng đoàn Giáo Xứ ngày càng hiệp nhất.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
*Người hướng dẫn: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin thương nhận những ý nguyện chúng con chân thành dâng lên Cha, và xin ban Thánh Thần đốt lên lửa kính mến Chúa trong tâm hồn và trong cuộc sống chứng tá của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyên Hữu – Chầu Thánh Thể trang 22).
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1: Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát: ĐÂY PHÉP NHIỆM MẦU (Chầu Thánh Thể trang 33)
PK1: Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh / Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình /  Ngự trong Mình Thánh để nuôi trần gian / Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
ĐK. Giê-su nhân lành đoàn con kính thờ / Chúa là thần lương ban cho con cái / Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ / Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.
Lm: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Cộng Đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2: Lời nguyện Thánh Thể.
Phép lành Thánh Thể.
III/ KẾT THÚC
Hát: Mẹ về thiên cung (Lm Hoàng Kim) – Cung D –  ĐK – PK1 – ĐK (Chầu Thánh Thể trang 52)
ĐK. Mẹ về thiên cung cho con lên theo, cho con lên theo, vượt qua thế gian tới cõi thiên đàng hạnh phúc vẻ vang. Mẹ về thiên cung ôi vui bao nhiêu, ôi vui bao nhiêu, cầu cho chúng con mai sau họp đoàn cùng Mẹ vinh quang.
PK1/ Diễm phúc thay cuộc đời, ý Chúa chu toàn rồi, nếp sống tinh khôi, thánh đức tuyệt vời rực rỡ sáng ngời. Nước mắt trong ngậm ngùi, Chúa đã lau sạch rồi, tiến bước thảnh thơi tới quê thanh nhàn nghỉ ngơi (hát lại ĐK để kết).


Gioakim Phạm Văn Lượng biên tập và hướng dẫn – Xóm Giáo 5.

*Tham khảo bài Suy niệm của LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP - http://loinhapthe.com/

BÀI HÁT CHẦU THÁNH THỂ 11/8/2016
  LẠY CHÚA THÁNH THẦN
ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới, đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.
PK1- Chúa hỡi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn, phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm nương theo Thần Khí bước trong bình an.
PK2- Hãy đến Thánh Linh từ ái suối ơn mát trong là Đấng ủi an. Xin thương nâng đở ủi an con chiên lạc hướng khổ đau lầm than.

PHÚT LINH THIÊNG
ĐK: Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa
Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao
Linh thiêng ôi phút giây giờ đây
Khi đoàn con được chiêm ngắm
Nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy
Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa
Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen
Cảm mến ơn Chúa ban, tràn lan cho trần gian
Mình máu thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm
PK1: Này đây ta ban cho thân xác ta làm của ăn
Máu ta ta ban cho làm của uống
Này ai ai ăn ta, uống máu ta trong tin yêu
Thì sẽ sống sẽ sống mãi muôn đời liền

 LỜI CHÚA (Thế Thông. Cung Dm).  PK1 – ĐK
PK1: Lời Chúa đã đến trong tim Người. Lời Chúa là chồi xanh tốt tươi. Ai ơi mở lòng ra đón nhận.  Lời Người sẽ soi sáng trí lòng. 
ĐK: Chúa cúi xuống đến bên con Người. Cho ta nghe nhịp vỗ yêu thương. Cho ta nghe tình yêu thôi thúc. Đây chân lý vẫy gọi người ơi.
PK2. Lời Chúa ấm áp bao ân tình. Lời Chúa tràn đầy muôn phúc vinh. Cho ta được hưởng ơn thái bình. Lời Người ngàn năm mãi vững bền. 
PK3. Lời Chúa sức sống bao tâm hồn. Lời Chúa là nguồn ơn tái sinh.  Cho ta tìm được ơn cứu độ. Lời Người ngàn năm với đất trời. 

CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG (Chầu TT trang 22)
Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù. Xin ban sinh lực dồi dào, lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Ngài lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ, ban ơn nâng đỡ, che chở hộ phù.
 ĐÂY PHÉP NHIỆM MẦU (trang 33)
PK1: Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh / Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình /  Ngự trong Mình Thánh để nuôi trần gian / Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
ĐK. Giê-su nhân lành đoàn con kính thờ / Chúa là thần lương ban cho con cái / Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ / Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.          
MẸ VỀ THIÊN CUNG.     Cung D  –  ĐK – PK1 – ĐK (trang 52)
ĐK. Mẹ về thiên cung cho con lên theo, cho con lên theo, vượt qua thế gian tới cõi thiên đàng hạnh phúc vẻ vang. Mẹ về thiên cung ôi vui bao nhiêu, ôi vui bao nhiêu, cầu cho chúng con mai sau họp đoàn cùng Mẹ vinh quang
PK1/ Diễm phúc thay cuộc đời, ý Chúa chu toàn rồi, nếp sống tinh khôi, thánh đức tuyệt vời rực rỡ sáng ngời. Nước mắt trong ngậm ngùi, Chúa đã lau sạch rồi, tiến bước thảnh thơi tới quê thanh nhàn nghỉ ngơi 


Không có nhận xét nào: